Weetje, dat ons dagelijkse leven nog steeds volop beïnvloed wordt door COVID-19(Corona) en dat dit helaas voorlopig nog wel een tijdje zal gaan duren!

Weetje, dat in tegenstelling tot enkele maanden geleden, de besmettingscijfers ook binnen onze gemeente flink gestegen zijn en er inmiddels helaas ook meerdere inwoners aan Corona zijn overleden!

Weetje, dat het daarom zaak is om de regels na te leven, ook al is o.a. een avondklok niet datgene wat we echt willen, zodat het uiteindelijk wel helpt om deze pandemie onder controle te krijgen!

Weetje, dat alvorens we het zouden vergeten, we iedereen een voorspoedig, maar vooral gezond 2021 en verder willen wensen!

Weetje, dat we onlangs bij alle inwoners, huis aan huis een flyer hebben bezorgd (of deze week nog moeten bezorgen) om eens ‘Even bij te praten’!

Weetje, dat we dit  ‘Even bijpraten’ normaliter doen in het voorjaar bij onze kernbezoeken, maar die ook nu het 2e jaar op rij door Corona, helaas geen doorgang kunnen vinden!

Weetje, dat de inwoners die de flyer misschien toch hebben gemist, hem alsnog terug kunnen lezen via onze website www.democratenvoerendaal.nl !

Weetje, dat het bezorgen van deze flyers door onze eigen fractie wordt gedaan en zelfs de junior DV’rs hierbij een handje hebben geholpen, zoals uit bijgaande foto blijkt!

Weetje, dat men interessante informatie en wetenswaardigheden, niet alleen op politiek gebied, ook regelmatig via onze Facebooksite kan lezen!

Weetje, dat de eerstvolgende raadsvergadering digitaal plaatsvindt op donderdag 11 februari a.s. en deze weer via live stream en ZO-NWS te volgen is!

Weetje, dat we hopen dat we binnen niet al te lange tijd weer fysiek met publiek kunnen vergaderen, want dat is toch een stuk prettiger dan op deze afstandelijke digitale manier!

Weetje, dat Voerendaal, dankzij de inzet van onze wethouder Ruud Braun en de ambtelijke organisatie, een half miljoen euro extra cofinanciering heeft binnen gehaald voor de Open Club Klimmen!

Weetje, dat er in het maandblad OnderOns nu regelmatig een column verschijnt over de voortgang van de Open Club Klimmen en deze maand de eerste keer met een verhaal van wethouder Ruud Braun!

Weetje, dat de gemeente 7 sociale huurwoningen, die men ooit heeft gekocht i.v.m. de huisvesting van statushouders, heeft verkocht aan de Woningstichting Vanhier Wonen!

Weetje, dat Voerendaal in de regio Parkstad Limburg, het minste aantal inwoners telt dat in de bijstand zit. Door Corona staat dit aantal wel onder druk!

Weetje, dat in onze gemeente vanaf 1 januari jl. de organisatie Humankind voor kinderopvang en-ontwikkeling, van start is gegaan in alle kernen! 

Weetje, dat ook in Ransdaal, in tegenstelling tot eerdere afspraken, er nu ook kinderopvang georganiseerd wordt voor 3 dagdelen i.p.v. 2 dagdelen per week!

Weetje, dat het vandaag nog precies 59 weken zijn tot aan de gemeenteraadsverkiezingen van 2022, die gehouden worden op woensdag 16 maart 2022!

Weetje, dat we binnen Democraten Voerendaal op zoek blijven naar mensen die interesse hebben in de lokale politiek en onze fractie willen versterken. Neem contact op via: info@democratenvoerendaal.nl

Weetje, dat we op Facebook, weer meer likes(648) en volgers(659) hebben!

 

Even bijpraten middels onze huis-aan-huis verspreide flyer.

U vindt hem hieronder als .pdf om deze op het gemak na te lezen.

 
 
 

Weetje, dat de zomervakanties weer voorbij zijn en het dagelijkse leven weer z’n gangetje, gaat, weliswaar met in achtneming van het ‘nieuwe normaal’ en helaas nog steeds onder invloed van COVID-19(Corona)!

Weetje, dat in de periode van 26 augustus t/m 8 september jl. in onze gemeente 0 besmettingen zijn geregistreerd, hopelijk blijft dat zo!

Weetje, dat op vrijdag 11 september a.s. de 5e editie van het Zomerfestival Voerendaal weer van start gaat, weliswaar in iets afgeslankte vorm en coronaproof, maar desalnietteminniet minder leuk en spectaculair, zelfs met een drive-in bioscoop! Reserveren vooraf bij de evenementen is noodzakelijk!

Weetje, dat het Zomerfestival duurt t/m 20 september a.s. en voor het volledige programma kijk op: www.facebook.com/zomerfestivalvoerendaal/ of www.zomerfestivalvoerendaal.nl

Weetje, dat de Ronde van Frankrijk volop bezig is, niet zoals gebruikelijk in de maand juli, maar nu in september en de Regionale Omroep L1 deze volgt via het Programma Tour de L1mbourg!

Weetje, dat deze Tour de L1mbourg op 16 september a.s. in onze gemeente neerstrijkt en het programma live wordt uitgezonden vanaf Wijngoed Fromberg te Ubachsberg. Kijk voor meer informatie op www.L1.nl/tour-de-l1mbourg

Weetje, dat we de komende dagen weer zomerse temperaturen mogen verwachten, dus geniet er maar nog maar lekker even van!

Weetje, dat het veelbesproken tunneltje bij het station van Voerendaal, zoals afgesproken, niet op 21 augustus jl. weer open was voor doorgaand verkeer, maar pas op 11 september a.s. aldus een woordvoerder van de gemeente!

Weetje, dat het tunneltje ook nog een mooi kleurtje en een bijpassende mural krijgt en men dat schijnbaar bij de gemeente ‘vergeten’ was, c.q. niet goed heeftgecommuniceerd!

Weetje, dat als het uiteindelijk klaar is, Voerendaal aan die kant van de gemeente een hele mooie entree krijgt en dit voor de komende jaren hopelijk ook zo blijft!

Weetje, dat het kunstwerk bij het station van Voerendaal, geïnspireerd op ‘De Dame van Voerendaal’, een gebeeldhouwd vrouwenhoofd van een Romeinse dame, steeds meer vorm begint te krijgen!

Weetje, dat het echte beeld in 1917, gevonden in een akker in Voerendaal, gemaakt is van Nivelsteiner zandsteen en 50 cm groot is en het huidige kunstwerk gemaakt in cortenstaal, gecombineerd met Kunrader kalksteen, 3 meter groot is!

Weetje, dat je zelf nog steeds een afdruk kunt achterlaten in een Kunrader kalksteen door er iets in te krassen en die steen wordt dan verwerkt in het kunstwerk. Interesse, ga dan even langs bij het station!

Weetje, dat Voerendaal met Beekdaelen in Parkstad de meeste bomen telt per inwoner, respectievelijk 3,1 en 3,7 en daar moeten we heel zuinig op zijn en het mogen er nog wel meer worden!

Weetje, dat het wel een beetje vreemd is als een inwoner van Voerendaal zijn eikenboom professioneel laat snoeien om te behouden voor de toekomst, de gemeente hier schijnbaar anders over denkt en dan dreigt met dwangsommen!

Weetje, dat ons jongste raadslid Charlyne Bartels, sinds kort plaatsvervangend fractievoorzitter is bij Democraten Voerendaal en wij daar heel blij mee zijn!

Weetje, dat we binnen Democraten Voerendaal op zoek zijn naar mensen die interesse hebben in de lokale politiek en onze fractie willen versterken. Neem contact op via: info@democratenvoerendaal.nl

Weetje, dat we op Facebook, weer meer likes(637) en volgers(646) hebben!

Weetje, dat we gewoon Doelgericht Verder gaan!

 

Weetje, het is nu zomervakantie, voor de politiek zomerreces en dus ook even iets rustiger in deze hectische tijden!

Weetje, dat de meeste van onze fractieleden nu met vakantie zijn en lekker genieten van het mooie weer in eigen land, of elders!

Weetje, dat we als fractie Democraten Voerendaal toch gewoon via de geëigende kanalen voor onze burgers bereikbaar blijven!

Weetje, dat de omstreden loods van de Wijngaard Langeberg (voorheen Wijngoed Ceres) in het Gehucht Fromberg, er nog steeds staat, dit tot ongenoegen van de bewoners van het gehucht en van DV!

Weetje, dat de loods op 11 juni jl. afgebroken had moeten zijn, zoals dat in 2015 was afgesproken en dit middels een motie van de gemeenteraad, ook toen verzocht is aan het College van B&W!

Weetje, dat we hier onlangs een gesprek over hebben gehad met een aantal bewoners van het gehucht en naar aanleiding daarvan, opnieuw vragen hebben gesteld aan het college en we uiteraard benieuwd zijn naar de reactie hier op!

Weetje, dat de Woningstichting Voerendaal sinds 6 juli jl. een nieuwe naam heeft, namelijk: “Vanhier Wonen”. Dit omdat men tegenwoordig ook woningen heeft buiten de Gemeente Voerendaal en de oude naam de lading niet meer dekt!

Weetje, dat we ook in het belang van de huurders van Vanhier Wonen recent een goed gesprek hebben gehad met de Huurders Belangen Vereniging!

Weetje, dat deze samenwerking altijd goed is om elkaar te versterken, in het belang van onze inwoners en zeker de huidige en toekomstige huurders!

Weetje, dat er nogal wat commotie was over het vangen en doden van de Canadese Ganzen rondom het Parkgebied ’t Brook, maar dat de gemeente dit, na een veelvoud aan reacties, bij nader inzien toch maar niet gaat doen!

Weetje, dat de stem van de burgers toch wel gehoord wordt als men het met zaken niet eens is en de gemeente daarom voor een andere, menselijkere oplossing van het ganzenprobleem kiest!

Weetje, dat het veelbesproken tunneltje bij het station van Voerendaal nog steeds afgesloten is voor doorgaand verkeer, tot eind augustus a.s.!

Weetje, dat er toch nog steeds mensen zijn die de, inmiddels aangepaste, bebording, schijnbaar niet kunnen lezen en toch die richting uitgaan!

Weetje, dat ze dan net als bij ‘Ganzebord’ om moeten draaien en terug gaan naar af!

Weetje, dat het enkele weken geleden er naar uitzag, alsof COVID-19(Corona) onder controle was, echter nu blijkt dat niet het geval en nemen de besmettingen weer toe!

Weetje, dat ondanks het feit dat daar verschillende meningen over zijn, het van belang is en blijft om, betreffende COVID-19(Corona), voorzichtig te zijn en zeker de 1,5 meter afstand te respecteren!

Weetje, dat we de komende dagen een hittegolf krijgen, doe het dus rustig aan!

Weetje, dat we op Facebook, weer meer likes(nu 635) en volgers(nu 644) hebben!

Weetje, dat we gewoon Doelgericht Verder gaan!

 
 

Weetje, vanaf deze week willen we weer regelmatig, niet zwaarwegende wetenswaardigheden, gaan delen met de burgers van onze mooie gemeente Voerendaal!

Weetje, dat we dit nu maandelijks gaan doen!

Weetje, deze rubriek is enige tijd niet operationeel geweest, maar we pakken de draad weer op, zeker nu ons dagelijks leven weer enigszins op gang komt!

Weetje, dat op dit moment niet valt te voorspellen hoeveel impact de Coronacrisis op termijn zal hebben!

Weetje, dat de politiek in Voerendaal daar ook last van heeft gehad, maar na een korte periode van bezinning,  inmiddels weer gewoon op volle toeren draait!

Weetjeweliswaar gedeeltelijk nog digitaal, maar de raadsvergadering van 4 juni jl. was voor het eerst weer fysiek, op 1.5 meter afstand(zonder publiek) en openbaar te volgen via de lokale zender ZO-NWS. Hij is terug te kijken via www.zw-nws.nl !

Weetje, ook de laatste raadsvergadering vóór het zomerreces op donderdag 9 juli a.s. is live te volgen via hetzelfde lokale kanaal van ZO-NWS!

Weetje, dat we gisteren ook weer de eerste keer fysiek vergaderd hebben met de fractie en dat is toch een stuk prettiger dan digitaal vergaderen!

Weetje, dat het raadsvoorstel van de Open Club Klimmen uiteindelijk na een periode van onzekerheid en veel discussie, op 4 juni jl. door een meerderheid van de gemeenteraad

(2 raadsleden waren afwezig en 1 raadslid onthield zich van stemming) met 7 tegen 5 stemmen is aangenomen!

Weetje, dat onze Burgemeester Wil Houben kenbaar heeftgemaakt dat hij voor een herbenoeming van een 2eambtstermijn in Voerendaal, in aanmerking wil komen!

Weetjedat onze wethouders Ruud Braun en Harry Coenen onlangs voor het eerst een afspraak hadden met het Jeugdpanel Voerendaal!

Weetje, dat deze jeugdige afgevaardigden van allebasisscholen in de gemeente, met hele goede en originele ideeën kwamen! 

Weetje, dat de gemeente in de toekomst zeker vaker met het jeugdpanel in gesprek wil, om de goede ideeën, waar mogelijk een plek te geven!

Weetjedat een charmante jongedame van 12 jaar, Fenne, onlangs een petitie heeft aangeboden aan de burgemeester, omdat zij en nog veel anderen, afvalscheiding in de openbare ruimte mogelijk gemaakt wil zien!

Weetje, wij ondersteunen, evenals de overige fracties in de gemeenteraad, dit initiatief van harte!

Weetje, wie de jeugd heeft, heeft de toekomst, dus laten we zeker ook naar onze jeugd luisteren!

Weetje, dat we op Facebook, steeds meer likes(628) en volgers(635) krijgen!

Weetje, dat we gewoon Doelgericht Verder gaan!

 
 

DV reageert hierbij op bijgaand artikel. Hierin wordt o.a. de motie van de VVD aangehaald inzake een nieuw te bouwen school in Ransdaal om de leefbaarheid te borgen in deze kern. Wij zijn uiteraard ook voor leefbaarheid en zullen er alles aan doen om de huidige basisschool in Ransdaal te behouden en daarin ook investeren. Een volledig nieuw te bouwen basisschool is echter niet realistisch, aangezien dit financieel wanbeleid zou opleveren, immers deze investering komt voor rekening van onze burgers.

https://www.facebook.com/groups/DL.Voerendaal/permalink/579117869579889/

In bijgaand artikel wordt gesproken over een school voor Ransdaal en Schin op Geul, echter in de motie geeft men aan dat de nieuwe school ook bedoeld is voor de kern Klimmen, maar dat wordt gemakshalve weggelaten. Een non-discussie voor DV, omdat in Klimmen met de Open Club ook al een nieuwe school voor Klimmen gerealiseerd zal worden. Deze ontwikkeling wil de VVD blijkbaar tegenhouden, immers op 7 november jl. pleitte ze ook al voor het onderbrengen van de tennisvereniging van Klimmen bij die van Voerendaal! Ook het feit dat de VVD in de motie van oordeel is dat de gemeente Valkenburg niet onwelwillend kan staan tegenover co-financiering voor een nieuwe school in Ransdaal, wekte onze verbazing. In Valkenburg volgen ongeveer 70 basisschoolleerlingen buiten de eigen gemeente basisonderwijs, waarvan 14 kinderen in Ransdaal. Het lijkt ons echter onwaarschijnlijk dat Valkenburg buiten haar gemeente een basisschool gaat financieren, terwijl er in de afgelopen jaren in de gemeente Valkenburg zelf, in Houthem, Vilt en Schin op Geul basisscholen zijn gesloten.

DV is er voor alle kernen, staat voor goed onderwijs in alle kernen, dus óók in Ransdaal én pleit daarnaast ook voor investeren in de Open Club! Nut en noodzaak voor een nieuwe school in Ransdaal ontgaat ons en de overige raadsfracties ook. De motie kreeg 1 stem, die van de VVD zelf.  We houden u op de hoogte en gaan ondertussen Doelgericht Verder!

 

Bekijk hier de artikelen gepubliceerd in het ‘ Onder Ons’ over ons jongste raadslid, Charlyne Bartels.

 

Alle geslaagden van harte proficiat met dit behaalde resultaat en op naar de volgende ronde. 

Helaas voor de niet geslaagden, niet leuk  maar niet te lang getreurd, nieuwe ronde nieuwe kansen en dan net als Democraten Voerendaal;  Doelgericht Verder!

 

Onze flyer gemist? Of wilt u hem gewoon nog eens lezen?
Klik dan op onderstaande foto om de hele flyer te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

klik op de afbeelding om het hele artikel te lezen