Weetje, vanaf deze week willen we weer regelmatig, niet zwaarwegende wetenswaardigheden, gaan delen met de burgers van onze mooie gemeente Voerendaal!

Weetje, dat we dit nu maandelijks gaan doen!

Weetje, deze rubriek is enige tijd niet operationeel geweest, maar we pakken de draad weer op, zeker nu ons dagelijks leven weer enigszins op gang komt!

Weetje, dat op dit moment niet valt te voorspellen hoeveel impact de Coronacrisis op termijn zal hebben!

Weetje, dat de politiek in Voerendaal daar ook last van heeft gehad, maar na een korte periode van bezinning,  inmiddels weer gewoon op volle toeren draait!

Weetjeweliswaar gedeeltelijk nog digitaal, maar de raadsvergadering van 4 juni jl. was voor het eerst weer fysiek, op 1.5 meter afstand(zonder publiek) en openbaar te volgen via de lokale zender ZO-NWS. Hij is terug te kijken via www.zw-nws.nl !

Weetje, ook de laatste raadsvergadering vóór het zomerreces op donderdag 9 juli a.s. is live te volgen via hetzelfde lokale kanaal van ZO-NWS!

Weetje, dat we gisteren ook weer de eerste keer fysiek vergaderd hebben met de fractie en dat is toch een stuk prettiger dan digitaal vergaderen!

Weetje, dat het raadsvoorstel van de Open Club Klimmen uiteindelijk na een periode van onzekerheid en veel discussie, op 4 juni jl. door een meerderheid van de gemeenteraad

(2 raadsleden waren afwezig en 1 raadslid onthield zich van stemming) met 7 tegen 5 stemmen is aangenomen!

Weetje, dat onze Burgemeester Wil Houben kenbaar heeftgemaakt dat hij voor een herbenoeming van een 2eambtstermijn in Voerendaal, in aanmerking wil komen!

Weetjedat onze wethouders Ruud Braun en Harry Coenen onlangs voor het eerst een afspraak hadden met het Jeugdpanel Voerendaal!

Weetje, dat deze jeugdige afgevaardigden van allebasisscholen in de gemeente, met hele goede en originele ideeën kwamen! 

Weetje, dat de gemeente in de toekomst zeker vaker met het jeugdpanel in gesprek wil, om de goede ideeën, waar mogelijk een plek te geven!

Weetjedat een charmante jongedame van 12 jaar, Fenne, onlangs een petitie heeft aangeboden aan de burgemeester, omdat zij en nog veel anderen, afvalscheiding in de openbare ruimte mogelijk gemaakt wil zien!

Weetje, wij ondersteunen, evenals de overige fracties in de gemeenteraad, dit initiatief van harte!

Weetje, wie de jeugd heeft, heeft de toekomst, dus laten we zeker ook naar onze jeugd luisteren!

Weetje, dat we op Facebook, steeds meer likes(628) en volgers(635) krijgen!

Weetje, dat we gewoon Doelgericht Verder gaan!

 
 

DV reageert hierbij op bijgaand artikel. Hierin wordt o.a. de motie van de VVD aangehaald inzake een nieuw te bouwen school in Ransdaal om de leefbaarheid te borgen in deze kern. Wij zijn uiteraard ook voor leefbaarheid en zullen er alles aan doen om de huidige basisschool in Ransdaal te behouden en daarin ook investeren. Een volledig nieuw te bouwen basisschool is echter niet realistisch, aangezien dit financieel wanbeleid zou opleveren, immers deze investering komt voor rekening van onze burgers.

https://www.facebook.com/groups/DL.Voerendaal/permalink/579117869579889/

In bijgaand artikel wordt gesproken over een school voor Ransdaal en Schin op Geul, echter in de motie geeft men aan dat de nieuwe school ook bedoeld is voor de kern Klimmen, maar dat wordt gemakshalve weggelaten. Een non-discussie voor DV, omdat in Klimmen met de Open Club ook al een nieuwe school voor Klimmen gerealiseerd zal worden. Deze ontwikkeling wil de VVD blijkbaar tegenhouden, immers op 7 november jl. pleitte ze ook al voor het onderbrengen van de tennisvereniging van Klimmen bij die van Voerendaal! Ook het feit dat de VVD in de motie van oordeel is dat de gemeente Valkenburg niet onwelwillend kan staan tegenover co-financiering voor een nieuwe school in Ransdaal, wekte onze verbazing. In Valkenburg volgen ongeveer 70 basisschoolleerlingen buiten de eigen gemeente basisonderwijs, waarvan 14 kinderen in Ransdaal. Het lijkt ons echter onwaarschijnlijk dat Valkenburg buiten haar gemeente een basisschool gaat financieren, terwijl er in de afgelopen jaren in de gemeente Valkenburg zelf, in Houthem, Vilt en Schin op Geul basisscholen zijn gesloten.

DV is er voor alle kernen, staat voor goed onderwijs in alle kernen, dus óók in Ransdaal én pleit daarnaast ook voor investeren in de Open Club! Nut en noodzaak voor een nieuwe school in Ransdaal ontgaat ons en de overige raadsfracties ook. De motie kreeg 1 stem, die van de VVD zelf.  We houden u op de hoogte en gaan ondertussen Doelgericht Verder!

 

Bekijk hier de artikelen gepubliceerd in het ‘ Onder Ons’ over ons jongste raadslid, Charlyne Bartels.

 

Alle geslaagden van harte proficiat met dit behaalde resultaat en op naar de volgende ronde. 

Helaas voor de niet geslaagden, niet leuk  maar niet te lang getreurd, nieuwe ronde nieuwe kansen en dan net als Democraten Voerendaal;  Doelgericht Verder!

 

Onze flyer gemist? Of wilt u hem gewoon nog eens lezen?
Klik dan op onderstaande foto om de hele flyer te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

klik op de afbeelding om het hele artikel te lezen

 

 

 

We wensen alle inwoners van onze mooie gemeente Voerendaal een welverdiende en zonnige zomervakantie.
Wij genieten ook van een welverdiende vakantie, maar blijven bereikbaar via de bekende kanalen en gaan gewoon Doelgericht Verder, voor u en samen met u!

Zonnige groeten van de gehele fractie DV

 

Bekijk hier onze nieuwe samenstelling van wethoudersportefeuilles, raadsleden en commissieleden voor de komende periode.

Wie is wie in Raads- en commissieleden?

Harry Coenen

Ruud Braun

 

Bron: Onder Ons

 

 

 

 

We willen alle inwoners van Voerendaal, die zijn gaan stemmen, hiervoor bedanken en natuurlijk een extra bedankje voor die 2270 mensen die op Democraten Voerendaal hebben gestemd en ons weer het vertrouwen hebben gegeven om Doelgericht Verder te gaan, samen met u en voor u!

 

 

Stem Lijst 2 Democraten Voerendaal tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart a.s.
Doelgericht Verder!

Klik hieronder voor een bericht van onze Fractievoorzitter en Lijsttrekker Ruud Braun.

 

 

 

 

 

Filmpje is, met hartelijke dank namens DV, tot stand gekomen door Sander Pieters, onze nummer 24 van de kieslijst.

 

 

 

 

 

Dinsdag a.s. houden wij een Q&A livestream! Om 20.30 uur live op onze Facebookpagina.

Hebben jullie vragen voor onze lijsttrekker Ruud Braun en voorzitter Siem van Dinther? Post deze alvast in de comments en je krijgt sowieso antwoord op Dinsdag 20 maart! Vergeet ook niet de livestream te kijken! Tot Dinsdag!

Samen Doelgericht Verder!