Categorieën
Woensdag Weetje

Woensdag Weetje #6.21

_Weetje_ dat we heel even met ons Woensdag Weetje uit beeld zijn geweest, maar vanaf nu weer regelmatig zullen verschijnen.

_Weetje_ dat we in de afgelopen periode niet hebben stilgezeten en volop bezig zijn met de voorbereidingen voor de Gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022.

_Weetje_ dat we onlangs op 2 zaterdagen met de kandidaten voor onze kieslijst, op meerdere locaties een aantal fotoshoots hebben gehouden, met professionele ondersteuning van Stan Keulen Photography.

_Weetje_ dat het vandaag nog precies 20 weken is tot aan de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 2022 en we onze inwoners nu al oproepen om dan zeker te gaan stemmen.

_Weetje_ dat er op woensdag 10 november a.s. de begroting over het jaar 2022 en de meerjarenraming over de periode 2023-2025 (de belangrijkste politieke vergadering in het jaar) op de agenda staat. 

_Weetje_ dat de begroting ook deze keer weer duurzaam sluitend is, ondanks een breed scala aan investeringen, de uitdagingen en opgaves waar we voor staan en de discussies met het Rijk.

_Weetje_ dat de landelijke politiek, ons als lokale politiek opzadelt met allerlei verplichtingen, die wij dan weer moeten doorbelasten aan onze burgers en dat dit ons soms in een moeilijk parket brengt.

_Weetje_ dat we ons samen met ons sterke DV-team, hierdoor echter niet van de wijs laten brengen en zoals u dat van ons gewend bent, deze uitdagingen en opgaves niet uit de weg zullen gaan.

_Weetje_ dat opvallend in de begroting, tot grote vreugde van veel hondenbezitters in Voerendaal, de hondenbelasting wordt afgeschaft. De niet hondenbezitters zullen daar geen voordeel van ondervinden.

_Weetje_ dat het Duurzaamheidsfestival Voerendaal door veel bezoekers positief is ervaren en dit mooie initiatief met veel informatiestands en optredens van Voerendaalse musici, wat DV betreft, in de toekomst een vervolg mag krijgen.

_Weetje_ dat dit Duurzaamheidsfestival inmiddels geresulteerd heeft in de oprichting van het Duurzaamheid Platvorm Voerendaal (DPV dat zal gaan bestaan uit 7 leden). Een initiatief van wethouder Ruud Braun en Jan Pasman uit Klimmen.

_Weetje_ dat belangstellende inwoners die hier deel van willen uitmaken, geen politiek belang hebben en geen belanghebbende organisatie vertegenwoordigen, zich hiervoor schriftelijk kunnen aanmelden bij de gemeente.

_Weetje_ dat we ook regelmatig contact hebben met diverse organisaties, zoals de Initiatief Groep Ransdaal inzake hun plannen m.b.t. de Basisschool Ransdaal en de Ontwikkeling multifunctioneel bijgebouw.

_Weetje_ dat we onlangs ook aanwezig waren bij de informatieavond van Groen Hart Voor Heuvelland, waar burgers informatie kregen over de aanleg van zonneparken in Voerendaal.

_Weetje_ dat er onlangs bezoek was van Gedeputeerde Lia Roefs van de Provincie Limburg, die werd bijgepraat over de Open Club Klimmen door de wethouders Ruud Braun, Piërre Verbraak en Peter Thomas. Ze sprak haar bewondering en waardering uit over het project OCK.

_Weetje_ dat ondanks dat COVID-19 nog niet helemaal op z’n retour is, het normale leven weer enigszins op stoom begint te komen en er weer volop initiatieven zijn vanuit het verenigingsleven om de draad weer op te pakken.

_Weetje_ dat na een periode van onzekerheid, er nu in de diverse kernen weer verenigingsavonden worden georganiseerd waar de verenigingen in gesprek kunnen gaan met Wethouder Ruud Braun en de verenigingsondersteuner van de gemeente.

_Weetje_ dat er recent ‘een storm in een kop koffie was’ over het verstrekken van koffie in de bibliotheek in Voerendaal en dat de plaatselijke horecaondernemers daar ten onrechte de schuld van kregen. Inmiddels kan iedereen weer gewoon een kop koffie nuttigen in de bibliotheek.

_Weetje_ dat onze voorzitter en fractievoorzitter Siem van Dinther op de 11e van de 11e namens DV precies 11 jaar lid is van gemeenteraad.  Wie zou dit bedacht hebben voor deze rasechte carnavalist.

_Weetje_ dat Siem op 12 november a.s. na 14 jaar afscheid zal nemen als President van CV De Naate en er van 19.44 tot 21.11 uur een afscheidsreceptie is in De Borenburg.

_Weetje_ dat zich de afgelopen tijd een aantal nieuwe fractieleden bij ons hebben aangemeld, die DV op korte termijn ook gaan ondersteunen als commissielid.

_Weetje_ dat ze zich binnenkort zullen voorstellen aan onze inwoners middels onze social mediakanalen.

_Weetje_ dat we binnen Democraten Voerendaal altijd in contact willen komen met inwoners die interesse hebben in de lokale politiek en onze fractie willen versterken. Neem contact op via: info@democratenvoerendaal.nl of bel met 06-577 101 48.

_Weetje_ dat we op Facebook, inmiddels weer meer volgers (760) hebben!

_Weetje_ dat we gewoon ‘Doelgericht Verder’ gaan, met als motto; ‘Denk mee met DV’.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *