Brieven aan College

In deze rubriek plaatsen we de meest recente brieven die wij, als fractie Democraten Voerendaal, ingezonden hebben aan het college.
Dit vergezeld van een antwoord van het college aan de fractie Democraten Voerendaal.

 Brief aan college  Antwoord aan fractie DV
 (27) Werkzaamheden buitendienst
  (26) Regelgeving Schutterijen 26 Beantwoording schriftelijke vragen fractie DV over versoepeling regelgeving schutterijen Wet wapens en munitie
 (25) Wegafscheiding Bergseweg  25 Beantwoording schriftelijke vragen fractie DV over Reconstructie Bergseweg
(24) Terugkoppeling BuitenBeter 24 Beantwoording schriftelijke vragen fractie Democraten Voerendaal inzake melding BuitenBeter app
(17)berichtgeving-kunstgrasvelden-voorzien-van-rubberkorrels
 (15) lastenverlichting-begroting-2017  Beantwoording-schriftelijke-vragen-democraten-voerendaal-over-lastenverlichting-begroting-2017
 (14)Overlast Stationsomgeving en Parkgebied ’t Brook Beantwoording-schriftelijke-vragen-fractie-democraten-voerendaal-over-overlast-stationsomgeving-en-parkgebied-t-brook
 (8a) Archeologische opgravingen kern Voerendaal  Beantwoording schriftelijke vragen DV inzake Archeologische opgravingen Kernplan Voerendaal
 (13) Adressering Sportpark De Joffer  Beantwoording vragen fractie Democraten Voerendaal inzake Adressering sportpark de Joffer
 (12) Aanbesteding Valkenburgerweg fase 2  Beantwoording Schriftelijke Vragen fractie Democraten Voerendaal over Stand van zaken reconstructie Valkenburgerweg Fase II
 (11)Voetpad Medisch Centrum Dammerich  Beantwoording schriftelijke vragen fractie DV inzake Voetpad Medisch Centrum Dammerich