Categorieën
Woensdag Weetje

Woensdag Weetje #8.21

_ᴡᴇᴇᴛᴊᴇ_dat we in Voerendaal als het ergens om gaat, graag bij de beste horen, maar bij de COVID-19 besmettingen liever niet.

_ᴡᴇᴇᴛᴊᴇ_ dat we in de afgelopen weken de gemeente waren met de meeste besmettingen in het hele land, (omgerekend naar 100.000 inwoners), maar dat dit inmiddels niet meer het geval is.

_ᴡᴇᴇᴛᴊᴇ_ dat de Brede School Cortemich, na een gedwongen sluiting van 2 weken door COVID-19 , morgen 2 december a.s. de deuren weer opent voor haar leerlingen.

_ᴡᴇᴇᴛᴊᴇ_ dat het vandaag nog 106 dagen is richting de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022.

_ᴡᴇᴇᴛᴊᴇ_ dat we onze kieslijst nagenoeg klaar hebben en u snel hierover zullen informeren. Als u nog interesse heeft om met DV mee te denken, bent u van harte welkom (info@democratenvoerendaal.nl).

_ᴡᴇᴇᴛᴊᴇ_ dat er een landelijke politieke partij is die Voerendaal verdeelt in een rechterflank, tegen links beleid en een linkse hobby (men vergelijkt schijnbaar de huidige lokale Voerendaalse politiek met hobbyisten).

_ᴡᴇᴇᴛᴊᴇ_ dat wij als lokale politieke partij, niet voor rechts en niet voor links zijn, maar wij door het midden gaan, al 3 raadsperiodes doelgericht, recht door zee.

_ᴡᴇᴇᴛᴊᴇ_ dat we voor leefbaarheid zijn, sociale cohesie, ondernemerschap en verenigingsleven (cultuur en sport, het cement van de samenleving) en daar hoef je niet links of rechts voor te zijn.

_ᴡᴇᴇᴛᴊᴇ_ dat diezelfde landelijke politieke partij van mening is dat de gemeente veel te veel geld uitgeeft aan die groep mensen die gebruik maakt van de Burgerijen in Voerendaal en vraagtekens plaatst bij het huidige beleid. Wij als DV daar lijnrecht tegenover staan.

_ᴡᴇᴇᴛᴊᴇ_ dat de Burgerijen, m.b.t. de leefbaarheid en sociale cohesie, voor meerdere doelgroepen van extra toegevoegde waarde is, dat dit niet alleen met geld is uit te drukken en dat het aantal gebruikers van bijna alle Burgerijen, flink is toegenomen in deze corona periode.

_ᴡᴇᴇᴛᴊᴇ_ dat DV liever nadenkt over zonneweides ingepast in het landschap in Voerendaal, met draagvlak van de omgeving, dan over kerncentrales die de komende generaties opzadelt met kernafval.

_ᴡᴇᴇᴛᴊᴇ_ dat we in overleg met de HBV (Huurders Belangen Vereniging) van woningcorporatie Vanhier Wonen, vragen hebben gesteld aan het college om te onderzoeken of ook Voerendaalse woningzoekenden in de sociale huursector, waar mogelijk voorrang kunnen krijgen .

_ᴡᴇᴇᴛᴊᴇ_ dat we op Facebook, inmiddels weer 17 (nu 782) meer volgers hebben!

_ᴡᴇᴇᴛᴊᴇ_ dat we bij 1000 volgers, 3 cadeaucheques van lokale ondernemers, onder die volgers zullen verloten.

_ᴡᴇᴇᴛᴊᴇ_ dat we gewoon ‘Doelgericht Verder’ gaan, met als motto; ‘Denk mee met DV’

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *