Categorieën
Woensdag Weetje

Woensdag Weetje #7.21

Weetje, dat het nog 4 maanden is richting de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022.

Weetje, dat COVID-19 ons weer volledig in de greep heeft en het aantal besmettingen (155 in de afgelopen week in Voerendaal) het normale leven helaas weer ontregelt. #letopenblijfgezond.

Weetje, dat we hebben opgeroepen dat er snel een COVID-19 herstelplan moet komen voor onze ondernemers, verenigingen, inwoners en maatschappelijke partners en dat dit er in het 1e kwartaal 2022 komt.

Weetje, dat we een week geleden de begroting van 2022 en de meerjarenraming van 2023-2025 hebben vastgesteld, met 10 stemmen voor en 5 tegen. VA en de VVD hebben niet ingestemd met deze begroting.

Weetje, dat we voor continuering van het Duurzaamheidsfestival Voerendaal een motie hebben ingediend waarbij we het college oproepen om dit festival ook in 2022 te organiseren en dat de motie is aangenomen.

Weetje, dat we de OZB voor niet woningen voor de komende 4 jaar op 0 % verhoging hebben gezet.

Weetje, dat de OZB voor woningen in 2022 niet wordt verhoogd en we, middels een motie, het college hiertoe hebben opgeroepen.

Weetje, dat in de begroting 2022 ook de hondenbelasting is afgeschaft.

Weetje, dat de MVA verenigingen (Maatschappelijk Verantwoorde Activiteitensubsidie) 25% subsidieverhoging, met 2 jaar is verlengd tot 2025.

Weetje, dat een lobby in Parkstad voor de komst van gemeentelijke flitspalen steeds reëler wordt en we ook daar een motie voor hebben ingediend, die is aangenomen.

Weetje, dat  we hebben opgeroepen om in navolging van onze motie: ‘Geef Voerendaalse woningzoekenden voorrang waar mogelijk’ een Masterplan Wonen te gaan maken.

Weetje, dat  je altijd contact met DV kunt opnemen via: info@democratenvoerendaal.nl of bel 06-577 101 48.

Weetje, dat we op Facebook, inmiddels weer meer volgers (765) hebben!

Weetje, dat we gewoon ‘Doelgericht Verder’ gaan, met als motto; ‘Denk mee met DV’.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *