Categorieën
Coalitie

Zomervakantie

Categorieën
Coalitie

Coalitieakkoord


Woensdag 20 juli jl. was de laatste, extra ingelaste, raadsvergadering voor het zomerreces. Er stond één onderwerp op de agenda, namelijk het coalitieakkoord 2022-2026. Een coalitieakkoord, weliswaar opgesteld door Democraten Voerendaal, PvdA en CDA, maar wel met inbreng van alle fracties in de Voerendaalse gemeenteraad. Inhoudelijk geeft het coalitieakkoord op hoofdlijnen aan welke richting we gezamenlijk de komende raadsperiode op willen. Een overgrote meerderheid van de gemeenteraad kon zich vinden in het coalitieakkoord en het voorliggend raadsvoorstel.

De nadere uitwerking van het coalitieakkoord komt terug middels een collegeprogramma, dat gelijktijdig met de begroting 2023, in november 2022, wordt besproken met de raad en waar meer duidelijkheid komt over de keuzes die er de komende raadsperiode gemaakt gaan worden.

Ondanks het zomerreces blijft Democraten Voerendaal gewoon via de bekende kanalen bereikbaar en wensen we alle inwoners een mooie zomervakantie.

Voor het volledige coalitieakkoord zie hieronder.

Categorieën
Coalitie

Zonneweide-amendement DV, PvdA en CDA

Categorieën
Coalitie

Tiny Houses

Lees hier het betoog van Democraten Voerendaal m.b.t. de aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van Tiny Houses aan het Onze Lieve Vrouweplein, Kunrade.

Categorieën
Coalitie

Ruim baan voor woningbouwplannen

In de openbare raadsvergadering van 11 februari j.l. heeft Democraten Voerendaal samen met CDA en PvdA een motie ingediend met betrekking tot woningbouwplannen in de gemeente Voerendaal.

Categorieën
Coalitie

Algemene Beschouwingen 2021 en Moties