Categorieën
Woensdag Weetje

Woensdag Weetje #8.21

_ᴡᴇᴇᴛᴊᴇ_dat we in Voerendaal als het ergens om gaat, graag bij de beste horen, maar bij de COVID-19 besmettingen liever niet.

_ᴡᴇᴇᴛᴊᴇ_ dat we in de afgelopen weken de gemeente waren met de meeste besmettingen in het hele land, (omgerekend naar 100.000 inwoners), maar dat dit inmiddels niet meer het geval is.

_ᴡᴇᴇᴛᴊᴇ_ dat de Brede School Cortemich, na een gedwongen sluiting van 2 weken door COVID-19 , morgen 2 december a.s. de deuren weer opent voor haar leerlingen.

_ᴡᴇᴇᴛᴊᴇ_ dat het vandaag nog 106 dagen is richting de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022.

_ᴡᴇᴇᴛᴊᴇ_ dat we onze kieslijst nagenoeg klaar hebben en u snel hierover zullen informeren. Als u nog interesse heeft om met DV mee te denken, bent u van harte welkom (info@democratenvoerendaal.nl).

_ᴡᴇᴇᴛᴊᴇ_ dat er een landelijke politieke partij is die Voerendaal verdeelt in een rechterflank, tegen links beleid en een linkse hobby (men vergelijkt schijnbaar de huidige lokale Voerendaalse politiek met hobbyisten).

Categorieën
Woensdag Weetje

Woensdag Weetje #7.21

Weetje, dat het nog 4 maanden is richting de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022.

Weetje, dat COVID-19 ons weer volledig in de greep heeft en het aantal besmettingen (155 in de afgelopen week in Voerendaal) het normale leven helaas weer ontregelt. #letopenblijfgezond.

Weetje, dat we hebben opgeroepen dat er snel een COVID-19 herstelplan moet komen voor onze ondernemers, verenigingen, inwoners en maatschappelijke partners en dat dit er in het 1e kwartaal 2022 komt.

Categorieën
Woensdag Weetje

Woensdag Weetje #6.21

_Weetje_ dat we heel even met ons Woensdag Weetje uit beeld zijn geweest, maar vanaf nu weer regelmatig zullen verschijnen.

_Weetje_ dat we in de afgelopen periode niet hebben stilgezeten en volop bezig zijn met de voorbereidingen voor de Gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022.

_Weetje_ dat we onlangs op 2 zaterdagen met de kandidaten voor onze kieslijst, op meerdere locaties een aantal fotoshoots hebben gehouden, met professionele ondersteuning van Stan Keulen Photography.

Categorieën
Woensdag Weetje

Woensdag Weetje #5.21

Categorieën
Woensdag Weetje

Woensdag Weetje #2.21

Weetje, dat het dagelijkse leven nog steeds volop beïnvloed wordt door COVID-19 (Corona) en dat er binnen onze fractie ook meerdere mensen hier persoonlijk mee geconfronteerd zijn!

Weetje, dat er daarom ook nog steeds geen fysieke bijeenkomsten, zoals de gemeenteraadsvergadering, gehouden kunnen worden en dat we niet altijd als prettig ervaren!

Weetje, dat we in de gemeenteraad het preventie- en handhavingsplan alcohol en jeugd hebben vastgesteld met als doel het alcoholgebruik onder de 18 jaar te laten afnemen!

Weetjedat Voerendaal in de landelijke top 3 zit van de beste gemeenten voor de uitvoering van de WMO. Chapeau voor al die medewerkers die hieraan hebben bijgedragen!

Categorieën
Woensdag Weetje

Woensdag Weetje #1.21

Weetje, dat ons dagelijkse leven nog steeds volop beïnvloed wordt door COVID-19(Corona) en dat dit helaas voorlopig nog wel een tijdje zal gaan duren!

Weetje, dat in tegenstelling tot enkele maanden geleden, de besmettingscijfers ook binnen onze gemeente flink gestegen zijn en er inmiddels helaas ook meerdere inwoners aan Corona zijn overleden!

Weetje, dat het daarom zaak is om de regels na te leven, ook al is o.a. een avondklok niet datgene wat we echt willen, zodat het uiteindelijk wel helpt om deze pandemie onder controle te krijgen!

Weetje, dat alvorens we het zouden vergeten, we iedereen een voorspoedig, maar vooral gezond 2021 en verder willen wensen!

Weetje, dat we onlangs bij alle inwoners, huis aan huis een flyer hebben bezorgd (of deze week nog moeten bezorgen) om eens ‘Even bij te praten’!

Weetje, dat we dit  ‘Even bijpraten’ normaliter doen in het voorjaar bij onze kernbezoeken, maar die ook nu het 2e jaar op rij door Corona, helaas geen doorgang kunnen vinden!

Weetje, dat de inwoners die de flyer misschien toch hebben gemist, hem alsnog terug kunnen lezen via onze website www.democratenvoerendaal.nl !

Weetje, dat het bezorgen van deze flyers door onze eigen fractie wordt gedaan en zelfs de junior DV’rs hierbij een handje hebben geholpen, zoals uit bijgaande foto blijkt!

Weetje, dat men interessante informatie en wetenswaardigheden, niet alleen op politiek gebied, ook regelmatig via onze Facebooksite kan lezen!

Weetje, dat de eerstvolgende raadsvergadering digitaal plaatsvindt op donderdag 11 februari a.s. en deze weer via live stream en ZO-NWS te volgen is!

Weetje, dat we hopen dat we binnen niet al te lange tijd weer fysiek met publiek kunnen vergaderen, want dat is toch een stuk prettiger dan op deze afstandelijke digitale manier!

Weetje, dat Voerendaal, dankzij de inzet van onze wethouder Ruud Braun en de ambtelijke organisatie, een half miljoen euro extra cofinanciering heeft binnen gehaald voor de Open Club Klimmen!

Weetje, dat er in het maandblad OnderOns nu regelmatig een column verschijnt over de voortgang van de Open Club Klimmen en deze maand de eerste keer met een verhaal van wethouder Ruud Braun!

Weetje, dat de gemeente 7 sociale huurwoningen, die men ooit heeft gekocht i.v.m. de huisvesting van statushouders, heeft verkocht aan de Woningstichting Vanhier Wonen!

Weetje, dat Voerendaal in de regio Parkstad Limburg, het minste aantal inwoners telt dat in de bijstand zit. Door Corona staat dit aantal wel onder druk!

Weetje, dat in onze gemeente vanaf 1 januari jl. de organisatie Humankind voor kinderopvang en-ontwikkeling, van start is gegaan in alle kernen! 

Weetje, dat ook in Ransdaal, in tegenstelling tot eerdere afspraken, er nu ook kinderopvang georganiseerd wordt voor 3 dagdelen i.p.v. 2 dagdelen per week!

Weetje, dat het vandaag nog precies 59 weken zijn tot aan de gemeenteraadsverkiezingen van 2022, die gehouden worden op woensdag 16 maart 2022!

Weetje, dat we binnen Democraten Voerendaal op zoek blijven naar mensen die interesse hebben in de lokale politiek en onze fractie willen versterken. Neem contact op via: info@democratenvoerendaal.nl

Weetje, dat we op Facebook, weer meer likes(648) en volgers(659) hebben!

Categorieën
Woensdag Weetje

#03.2020

Weetje, dat de zomervakanties weer voorbij zijn en het dagelijkse leven weer z’n gangetje, gaat, weliswaar met in achtneming van het ‘nieuwe normaal’ en helaas nog steeds onder invloed van COVID-19(Corona)!

Weetje, dat in de periode van 26 augustus t/m 8 september jl. in onze gemeente 0 besmettingen zijn geregistreerd, hopelijk blijft dat zo!

Weetje, dat op vrijdag 11 september a.s. de 5e editie van het Zomerfestival Voerendaal weer van start gaat, weliswaar in iets afgeslankte vorm en coronaproof, maar desalnietteminniet minder leuk en spectaculair, zelfs met een drive-in bioscoop! Reserveren vooraf bij de evenementen is noodzakelijk!

Weetje, dat het Zomerfestival duurt t/m 20 september a.s. en voor het volledige programma kijk op: www.facebook.com/zomerfestivalvoerendaal/ of www.zomerfestivalvoerendaal.nl

Weetje, dat de Ronde van Frankrijk volop bezig is, niet zoals gebruikelijk in de maand juli, maar nu in september en de Regionale Omroep L1 deze volgt via het Programma Tour de L1mbourg!

Weetje, dat deze Tour de L1mbourg op 16 september a.s. in onze gemeente neerstrijkt en het programma live wordt uitgezonden vanaf Wijngoed Fromberg te Ubachsberg. Kijk voor meer informatie op www.L1.nl/tour-de-l1mbourg

Weetje, dat we de komende dagen weer zomerse temperaturen mogen verwachten, dus geniet er maar nog maar lekker even van!

Weetje, dat het veelbesproken tunneltje bij het station van Voerendaal, zoals afgesproken, niet op 21 augustus jl. weer open was voor doorgaand verkeer, maar pas op 11 september a.s. aldus een woordvoerder van de gemeente!

Weetje, dat het tunneltje ook nog een mooi kleurtje en een bijpassende mural krijgt en men dat schijnbaar bij de gemeente ‘vergeten’ was, c.q. niet goed heeftgecommuniceerd!

Weetje, dat als het uiteindelijk klaar is, Voerendaal aan die kant van de gemeente een hele mooie entree krijgt en dit voor de komende jaren hopelijk ook zo blijft!

Weetje, dat het kunstwerk bij het station van Voerendaal, geïnspireerd op ‘De Dame van Voerendaal’, een gebeeldhouwd vrouwenhoofd van een Romeinse dame, steeds meer vorm begint te krijgen!

Weetje, dat het echte beeld in 1917, gevonden in een akker in Voerendaal, gemaakt is van Nivelsteiner zandsteen en 50 cm groot is en het huidige kunstwerk gemaakt in cortenstaal, gecombineerd met Kunrader kalksteen, 3 meter groot is!

Weetje, dat je zelf nog steeds een afdruk kunt achterlaten in een Kunrader kalksteen door er iets in te krassen en die steen wordt dan verwerkt in het kunstwerk. Interesse, ga dan even langs bij het station!

Weetje, dat Voerendaal met Beekdaelen in Parkstad de meeste bomen telt per inwoner, respectievelijk 3,1 en 3,7 en daar moeten we heel zuinig op zijn en het mogen er nog wel meer worden!

Weetje, dat het wel een beetje vreemd is als een inwoner van Voerendaal zijn eikenboom professioneel laat snoeien om te behouden voor de toekomst, de gemeente hier schijnbaar anders over denkt en dan dreigt met dwangsommen!

Weetje, dat ons jongste raadslid Charlyne Bartels, sinds kort plaatsvervangend fractievoorzitter is bij Democraten Voerendaal en wij daar heel blij mee zijn!

Weetje, dat we binnen Democraten Voerendaal op zoek zijn naar mensen die interesse hebben in de lokale politiek en onze fractie willen versterken. Neem contact op via: info@democratenvoerendaal.nl

Weetje, dat we op Facebook, weer meer likes(637) en volgers(646) hebben!

Weetje, dat we gewoon Doelgericht Verder gaan!

Categorieën
Woensdag Weetje

#02.2020

Weetje, het is nu zomervakantie, voor de politiek zomerreces en dus ook even iets rustiger in deze hectische tijden!

Weetje, dat de meeste van onze fractieleden nu met vakantie zijn en lekker genieten van het mooie weer in eigen land, of elders!

Weetje, dat we als fractie Democraten Voerendaal toch gewoon via de geëigende kanalen voor onze burgers bereikbaar blijven!

Weetje, dat de omstreden loods van de Wijngaard Langeberg (voorheen Wijngoed Ceres) in het Gehucht Fromberg, er nog steeds staat, dit tot ongenoegen van de bewoners van het gehucht en van DV!

Weetje, dat de loods op 11 juni jl. afgebroken had moeten zijn, zoals dat in 2015 was afgesproken en dit middels een motie van de gemeenteraad, ook toen verzocht is aan het College van B&W!

Weetje, dat we hier onlangs een gesprek over hebben gehad met een aantal bewoners van het gehucht en naar aanleiding daarvan, opnieuw vragen hebben gesteld aan het college en we uiteraard benieuwd zijn naar de reactie hier op!

Weetje, dat de Woningstichting Voerendaal sinds 6 juli jl. een nieuwe naam heeft, namelijk: “Vanhier Wonen”. Dit omdat men tegenwoordig ook woningen heeft buiten de Gemeente Voerendaal en de oude naam de lading niet meer dekt!

Weetje, dat we ook in het belang van de huurders van Vanhier Wonen recent een goed gesprek hebben gehad met de Huurders Belangen Vereniging!

Weetje, dat deze samenwerking altijd goed is om elkaar te versterken, in het belang van onze inwoners en zeker de huidige en toekomstige huurders!

Weetje, dat er nogal wat commotie was over het vangen en doden van de Canadese Ganzen rondom het Parkgebied ’t Brook, maar dat de gemeente dit, na een veelvoud aan reacties, bij nader inzien toch maar niet gaat doen!

Weetje, dat de stem van de burgers toch wel gehoord wordt als men het met zaken niet eens is en de gemeente daarom voor een andere, menselijkere oplossing van het ganzenprobleem kiest!

Weetje, dat het veelbesproken tunneltje bij het station van Voerendaal nog steeds afgesloten is voor doorgaand verkeer, tot eind augustus a.s.!

Weetje, dat er toch nog steeds mensen zijn die de, inmiddels aangepaste, bebording, schijnbaar niet kunnen lezen en toch die richting uitgaan!

Weetje, dat ze dan net als bij ‘Ganzebord’ om moeten draaien en terug gaan naar af!

Weetje, dat het enkele weken geleden er naar uitzag, alsof COVID-19(Corona) onder controle was, echter nu blijkt dat niet het geval en nemen de besmettingen weer toe!

Weetje, dat ondanks het feit dat daar verschillende meningen over zijn, het van belang is en blijft om, betreffende COVID-19(Corona), voorzichtig te zijn en zeker de 1,5 meter afstand te respecteren!

Weetje, dat we de komende dagen een hittegolf krijgen, doe het dus rustig aan!

Weetje, dat we op Facebook, weer meer likes(nu 635) en volgers(nu 644) hebben!

Weetje, dat we gewoon Doelgericht Verder gaan!

Categorieën
Woensdag Weetje

#01.2020

Weetje, vanaf deze week willen we weer regelmatig, niet zwaarwegende wetenswaardigheden, gaan delen met de burgers van onze mooie gemeente Voerendaal!

Weetje, dat we dit nu maandelijks gaan doen!

Weetje, deze rubriek is enige tijd niet operationeel geweest, maar we pakken de draad weer op, zeker nu ons dagelijks leven weer enigszins op gang komt!

Weetje, dat op dit moment niet valt te voorspellen hoeveel impact de Coronacrisis op termijn zal hebben!

Weetje, dat de politiek in Voerendaal daar ook last van heeft gehad, maar na een korte periode van bezinning,  inmiddels weer gewoon op volle toeren draait!

Weetjeweliswaar gedeeltelijk nog digitaal, maar de raadsvergadering van 4 juni jl. was voor het eerst weer fysiek, op 1.5 meter afstand(zonder publiek) en openbaar te volgen via de lokale zender ZO-NWS. Hij is terug te kijken via www.zw-nws.nl !

Weetje, ook de laatste raadsvergadering vóór het zomerreces op donderdag 9 juli a.s. is live te volgen via hetzelfde lokale kanaal van ZO-NWS!

Weetje, dat we gisteren ook weer de eerste keer fysiek vergaderd hebben met de fractie en dat is toch een stuk prettiger dan digitaal vergaderen!

Weetje, dat het raadsvoorstel van de Open Club Klimmen uiteindelijk na een periode van onzekerheid en veel discussie, op 4 juni jl. door een meerderheid van de gemeenteraad

(2 raadsleden waren afwezig en 1 raadslid onthield zich van stemming) met 7 tegen 5 stemmen is aangenomen!

Weetje, dat onze Burgemeester Wil Houben kenbaar heeftgemaakt dat hij voor een herbenoeming van een 2eambtstermijn in Voerendaal, in aanmerking wil komen!

Weetjedat onze wethouders Ruud Braun en Harry Coenen onlangs voor het eerst een afspraak hadden met het Jeugdpanel Voerendaal!

Weetje, dat deze jeugdige afgevaardigden van allebasisscholen in de gemeente, met hele goede en originele ideeën kwamen! 

Weetje, dat de gemeente in de toekomst zeker vaker met het jeugdpanel in gesprek wil, om de goede ideeën, waar mogelijk een plek te geven!

Weetjedat een charmante jongedame van 12 jaar, Fenne, onlangs een petitie heeft aangeboden aan de burgemeester, omdat zij en nog veel anderen, afvalscheiding in de openbare ruimte mogelijk gemaakt wil zien!

Weetje, wij ondersteunen, evenals de overige fracties in de gemeenteraad, dit initiatief van harte!

Weetje, wie de jeugd heeft, heeft de toekomst, dus laten we zeker ook naar onze jeugd luisteren!

Weetje, dat we op Facebook, steeds meer likes(628) en volgers(635) krijgen!

Weetje, dat we gewoon Doelgericht Verder gaan!