Categorieën
Uncategorized

Begroting 2024

Donderdagmiddag en -avond stond de jaarlijkse begrotingsvergadering op de agenda van de gemeenteraad van Voerendaal. Onze algemene beschouwingen werden voorgedragen door fractievoorzitter Siem van Dinther. De algemene beschouwingen van Democraten Voerendaal kunt u teruglezen op onze website www.democratenvoerendaal.nl.

Hier vindt u ook onze ingediende moties terug. Twee moties zijn op initiatief van Democraten Voerendaal ingediend, en aangenomen:

Als eerste de motie Dementievriendelijke gemeente, waarin we het college verzoeken om te onderzoeken of de gemeente aan de voorwaarden voldoet om het certificaat te verkrijgen van Alzheimer Nederland als dementievriendelijke gemeente.

De tweede motie inzake Burgerijen en verenigingsgebouwen, waarin wij extra aandacht vragen voor

de huidige ontwikkelingen voor verenigingen en gebruikers van de Burgerijen en verenigingsgebouwen, zoals de Borenburg en het Kunderhoes.

Een meerderheid van de fracties kon op diverse onderwerpen en thema’s overeenstemming bereiken. Dat resulteerde in een aangenomen begroting met 13 stemmen voor en 2 tegen. Wij feliciteren het college met dit resultaat en gaan op de ingeslagen weg Doelgericht Verder voor u en samen met u.

In de bijlage vindt u de volledige beschouwingen en moties van DV.