Categorieën
Woensdag Weetje

#02.2020

Weetje, het is nu zomervakantie, voor de politiek zomerreces en dus ook even iets rustiger in deze hectische tijden!

Weetje, dat de meeste van onze fractieleden nu met vakantie zijn en lekker genieten van het mooie weer in eigen land, of elders!

Weetje, dat we als fractie Democraten Voerendaal toch gewoon via de geëigende kanalen voor onze burgers bereikbaar blijven!

Weetje, dat de omstreden loods van de Wijngaard Langeberg (voorheen Wijngoed Ceres) in het Gehucht Fromberg, er nog steeds staat, dit tot ongenoegen van de bewoners van het gehucht en van DV!

Weetje, dat de loods op 11 juni jl. afgebroken had moeten zijn, zoals dat in 2015 was afgesproken en dit middels een motie van de gemeenteraad, ook toen verzocht is aan het College van B&W!

Weetje, dat we hier onlangs een gesprek over hebben gehad met een aantal bewoners van het gehucht en naar aanleiding daarvan, opnieuw vragen hebben gesteld aan het college en we uiteraard benieuwd zijn naar de reactie hier op!

Weetje, dat de Woningstichting Voerendaal sinds 6 juli jl. een nieuwe naam heeft, namelijk: “Vanhier Wonen”. Dit omdat men tegenwoordig ook woningen heeft buiten de Gemeente Voerendaal en de oude naam de lading niet meer dekt!

Weetje, dat we ook in het belang van de huurders van Vanhier Wonen recent een goed gesprek hebben gehad met de Huurders Belangen Vereniging!

Weetje, dat deze samenwerking altijd goed is om elkaar te versterken, in het belang van onze inwoners en zeker de huidige en toekomstige huurders!

Weetje, dat er nogal wat commotie was over het vangen en doden van de Canadese Ganzen rondom het Parkgebied ’t Brook, maar dat de gemeente dit, na een veelvoud aan reacties, bij nader inzien toch maar niet gaat doen!

Weetje, dat de stem van de burgers toch wel gehoord wordt als men het met zaken niet eens is en de gemeente daarom voor een andere, menselijkere oplossing van het ganzenprobleem kiest!

Weetje, dat het veelbesproken tunneltje bij het station van Voerendaal nog steeds afgesloten is voor doorgaand verkeer, tot eind augustus a.s.!

Weetje, dat er toch nog steeds mensen zijn die de, inmiddels aangepaste, bebording, schijnbaar niet kunnen lezen en toch die richting uitgaan!

Weetje, dat ze dan net als bij ‘Ganzebord’ om moeten draaien en terug gaan naar af!

Weetje, dat het enkele weken geleden er naar uitzag, alsof COVID-19(Corona) onder controle was, echter nu blijkt dat niet het geval en nemen de besmettingen weer toe!

Weetje, dat ondanks het feit dat daar verschillende meningen over zijn, het van belang is en blijft om, betreffende COVID-19(Corona), voorzichtig te zijn en zeker de 1,5 meter afstand te respecteren!

Weetje, dat we de komende dagen een hittegolf krijgen, doe het dus rustig aan!

Weetje, dat we op Facebook, weer meer likes(nu 635) en volgers(nu 644) hebben!

Weetje, dat we gewoon Doelgericht Verder gaan!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *