Categorieën
Woensdag Weetje

#01.2020

Weetje, vanaf deze week willen we weer regelmatig, niet zwaarwegende wetenswaardigheden, gaan delen met de burgers van onze mooie gemeente Voerendaal!

Weetje, dat we dit nu maandelijks gaan doen!

Weetje, deze rubriek is enige tijd niet operationeel geweest, maar we pakken de draad weer op, zeker nu ons dagelijks leven weer enigszins op gang komt!

Weetje, dat op dit moment niet valt te voorspellen hoeveel impact de Coronacrisis op termijn zal hebben!

Weetje, dat de politiek in Voerendaal daar ook last van heeft gehad, maar na een korte periode van bezinning,  inmiddels weer gewoon op volle toeren draait!

Weetjeweliswaar gedeeltelijk nog digitaal, maar de raadsvergadering van 4 juni jl. was voor het eerst weer fysiek, op 1.5 meter afstand(zonder publiek) en openbaar te volgen via de lokale zender ZO-NWS. Hij is terug te kijken via www.zw-nws.nl !

Weetje, ook de laatste raadsvergadering vóór het zomerreces op donderdag 9 juli a.s. is live te volgen via hetzelfde lokale kanaal van ZO-NWS!

Weetje, dat we gisteren ook weer de eerste keer fysiek vergaderd hebben met de fractie en dat is toch een stuk prettiger dan digitaal vergaderen!

Weetje, dat het raadsvoorstel van de Open Club Klimmen uiteindelijk na een periode van onzekerheid en veel discussie, op 4 juni jl. door een meerderheid van de gemeenteraad

(2 raadsleden waren afwezig en 1 raadslid onthield zich van stemming) met 7 tegen 5 stemmen is aangenomen!

Weetje, dat onze Burgemeester Wil Houben kenbaar heeftgemaakt dat hij voor een herbenoeming van een 2eambtstermijn in Voerendaal, in aanmerking wil komen!

Weetjedat onze wethouders Ruud Braun en Harry Coenen onlangs voor het eerst een afspraak hadden met het Jeugdpanel Voerendaal!

Weetje, dat deze jeugdige afgevaardigden van allebasisscholen in de gemeente, met hele goede en originele ideeën kwamen! 

Weetje, dat de gemeente in de toekomst zeker vaker met het jeugdpanel in gesprek wil, om de goede ideeën, waar mogelijk een plek te geven!

Weetjedat een charmante jongedame van 12 jaar, Fenne, onlangs een petitie heeft aangeboden aan de burgemeester, omdat zij en nog veel anderen, afvalscheiding in de openbare ruimte mogelijk gemaakt wil zien!

Weetje, wij ondersteunen, evenals de overige fracties in de gemeenteraad, dit initiatief van harte!

Weetje, wie de jeugd heeft, heeft de toekomst, dus laten we zeker ook naar onze jeugd luisteren!

Weetje, dat we op Facebook, steeds meer likes(628) en volgers(635) krijgen!

Weetje, dat we gewoon Doelgericht Verder gaan!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *