Categorieën
Woensdag Weetje

Woensdag Weetje #2.21

Weetje, dat het dagelijkse leven nog steeds volop beïnvloed wordt door COVID-19 (Corona) en dat er binnen onze fractie ook meerdere mensen hier persoonlijk mee geconfronteerd zijn!

Weetje, dat er daarom ook nog steeds geen fysieke bijeenkomsten, zoals de gemeenteraadsvergadering, gehouden kunnen worden en dat we niet altijd als prettig ervaren!

Weetje, dat we in de gemeenteraad het preventie- en handhavingsplan alcohol en jeugd hebben vastgesteld met als doel het alcoholgebruik onder de 18 jaar te laten afnemen!

Weetjedat Voerendaal in de landelijke top 3 zit van de beste gemeenten voor de uitvoering van de WMO. Chapeau voor al die medewerkers die hieraan hebben bijgedragen!

Weetjedat we zelf schriftelijke vragen hebben gesteld en samen met de coalitie een motie hebben ingediend om aan de weet te komen welke locaties eigendom zijn van de gemeente en eventueel geschikt zijn als bouwlocatie!

Weetje, dat er onlangs veel onrust is ontstaan onder inwoners van het heuvelland en met name in Ransdaal, over de ‘aanleg van grootschalige zonneweides’ in ons mooie landschap!

Weetje, dat de indruk is gewekt dat de gemeenteraad van Voerendaal hierover een besluit zou nemen tijdens de raadsvergadering van 11 maart jl. 

Weetje, dat dit absoluut NIET het geval is. Integendeel: er zijn kaders, beleidsregels en strikte afspraken vastgesteld, die moeten voorkomen dat er ongewenste ontwikkelingen plaatsvinden in het kwetsbare landschap!

Weetje, dat als er andere alternatieven, zoals ‘zon op dak’, mogelijk zijn, de aanleg van zonneweides ook niet onze voorkeur heeft om te voldoen aan doelstelling van de energietransitie , namelijk energieneutraal zijn in 2040!

Weetje, dat we daarom ook samen met de coalitie een amendement, zie www.democratenvoerendaal.nl, hebben ingediend, waardoor we het raadsvoorstel op meerdere punten hebben aangescherpt en nog strengere kaders hebben gesteld!

Weetje, dat er door heel veel verontruste burgers een petitie is ondertekend en dat we ons die bezorgdheid ook aantrekken en daar iets mee zullen doen!

Weetje, dat ook wij van mening zijn dat, voorafgaand aan dit raadsvoorstel, door de gemeente beter gecommuniceerd had moeten worden met de burgers en dat we de gemeente ook hebben opgeroepen om dit alsnog te doen!

Weetje, dat ook wij als Democraten Voerendaal het belangrijk vinden dat er draagvlak moet zijn onder de inwoners en dat ze in de gelegenheid worden gesteld om vragen te stellen en men via info@democratenvoerendaal.nl hierover contact met ons kan opnemen!

Weetje, dat dit al door meerdere inwoners van onze gemeente gedaan is en we hun vragen naar tevredenheid hebben kunnen beantwoorden!

Weetje, dat we niet in discussie gaan met burgers via social media en ook niet inhoudelijk reageren op berichten die daar aan ons gericht zijn!

Weetje, dat door o.a. interventie van Democraten Voerendaal, het project Tiny-Houses, bij nader inzien, geen doorgang zal vinden op het perceel gelegen aan het OLV-plein!

Weetje, dat er op die plek geen draagvlak en teveel weerstand isvan de omwonenden en de gemeente nu gaat kijken naar alternatieve locaties!

Weetje, dat het gisteren nog precies één jaar was tot aan de gemeenteraadsverkiezingen, op 16 maart 2022 en we dan hopelijk weer ‘loon naar werken’ krijgen!

Weetje, dat de tijd vliegt en we daarom nu al volop bezig zijn met de voorbereidingen voor die gemeenteraadsverkiezingen!

Weetje, dat we binnen Democraten Voerendaal in contact willen komen met inwoners die interesse hebben in de lokale politiek en onze fractie willen versterken. Neem contact op via: info@democratenvoerendaal.nl of bel met 06-577 101 48!

Weetje, dat we op Facebook, weer meer likes(652) en volgers(663) hebben!

Weetje, dat we gewoon Doelgericht Verder gaan!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *