Het raadsvoorstel WSP XL (Wijksteunpunt XL),  wat voor 7 juli a.s. op de agenda staat, gaat vooralsnog niet naar de gemeenteraad.
Zowel de oppositie, als ook Democraten Voerendaal  hadden de nodige vragen en opmerkingen bij het plan van Wethouder Patrick Leunissen.
Democraten Voerendaal is van mening dat het kerkgebouw van Kunrade, gebouwd door en vóór de inwoners van Kunrade, voor deze gemeenschap behouden moet blijven. Daarbij zou het wat ons betreft uitermate positief zijn als de nieuwe invulling van het gebouw een bijdrage levert aan het sociale domein binnen de gemeente Voerendaal.

Alhoewel we inhoudelijk overwegend positief zijn over het plan, zijn er toch nog teveel onduidelijkheden om tot een gedegen afweging te komen. Het plan is nog niet rijp genoeg en het mag niet ten koste gaan van de zorgvuldigheid. Daarom heeft Democraten Voerendaal, bij monde van fractievoorzitter Ruud Braun, tijdens de commissievergadering op dinsdag 21 juni jl. de wethouder verzocht om het voorstel nu nog niet door te zetten naar de raad.
Wethouder Patrick Leunissen heeft aangegeven dit dringende advies op te willen volgen en eerst middels een thema-avond, meer informatie te verschaffen over het plan om de kerk te kopen en te verbouwen tot nieuw Wijksteunpunt XL.

Inmiddels is gebleken dat IBA Parkstad het kerkgebouw op een lijst van 10 projecten heeft gezet, die versneld, met subsidie van IBA Parkstad kunnen worden uitgevoerd. In deze eerste 10 projecten wordt een bedrag van 854.000 euro geïnvesteerd. De uiteindelijke beslissing wat er met het gebouw gaat gebeuren ligt bij de gemeenteraad van Voerendaal.

Voor informatie over het huidige plan, verwijzen we naar bijgaande link, onder agendapunt 3.4:

http://www.voerendaal.nl/voor-inwoners/bestuurlijke-agenda-bestuursorganen_41163/item/vergadering-raadsconferentie_859.html

01 Kunrade - 07- 046 01 Kunrade - 07- 140

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *