Onlangs bracht een delegatie van de gemeenteraad van Voerendaal en de gemeentesecretaris dhr. Bert Timmermans, een werkbezoek aan het kerkbestuur van de kerk van Sint Laurentius te Voerendaal en de kerk van de O.L.V. van Altijddurende Bijstand in Kunrade. Democraten Voerendaal was vertegenwoordigd met een 3-tal raadsleden en we werden ontvangen in het Sint Laurentiushome en kregen daar van  het kerkbestuur, met name van Pastoor Harrie Brouwers en de secretaris mevrouw Beckers,  uitvoerig tekst en uitleg over datgene waar de kerk voor staat in de huidige, ook op het gebied van geloof, hectische tijden. Ook ging men in op de rol wat de gemeente en de kerk in deze tijd voor elkaar kunnen betekenen.

Vooral de maatschappelijke rol die de kerk in Voerendaal en  Kunrade vervult in het nog prille participatietijdperk, was voor de gemeenteraadsleden een echte openbaring en voor veel van de aanwezigen een onderbelicht verhaal. Datgene wat de overheid sinds enige tijd betitelt als de participatiemaatschappij, daar is het kerkbestuur van beide parochies al veel langer mee bezig en biedt ondersteuning aan de minderbedeelden in onze gemeente, op de meest uiteenlopende gebieden. Waar het bij de overheid en ook de gemeente veelal geformaliseerd is en er allerlei procedures doorlopen moeten worden wanneer het gaat over het verlenen van bijstand en hulp waar nodig, zijn bij de kerk de lijntjes veel korter en kan men heel snel en adequaat inspringen en hulp bieden, wanneer dit noodzakelijk is. Veel burgers zien de kerk alleen als geloofsverkondiger, maar zoals een van de raadsleden opmerkte; “Gaat het in heel veel gevallen ook om meer dan dat en gelooft de kerk in mensen, ongeacht welk geloof ze aanhangen en biedt waar mogelijk ondersteuning”.  Het kerkbestuur van beide kerken stuurt een geoliede organisatie aan met meer dan 200 vrijwilligers en 28 werkgroepen, die zich bezighouden met de meest uiteenlopende zaken en taken. Om meer zicht te krijgen op wat men in Voerendaal en Kunrade zoal doet, is het een optie om eens te kijken op www.parochie-kunrade.nl

Pastoor Harrie Brouwers gaf aan dat de samenwerking met de gemeente een aantal jaren geleden niet zo heel erg soepel verliep en dat het nogal wat voeten in aarde had, om zaken voor elkaar te krijgen en dat men er soms wel eens moedeloos van werd. In de afgelopen jaren en met de huidige coalitie, is er sprake van meer openheid naar elkaar en de communicatie is een stuk verbeterd. Ook de gemeente zal de kerk van de toekomst, ondanks de scheiding van kerk en staat, niet alleen moeten zien als verkondiger van de liturgie, maar als een partner in een snel veranderende maatschappij, waar men elkaar hard nodig heeft. “Een organisatie met 200 vrijwilligers, daar kun je bijna niet meer omheen en die zul je zeer zeker serieus moeten nemen”.

We kregen tevens de gelegenheid om eens een kijkje te nemen in de Sint Laurentiuskerk, op plekken waar men normaliter niet komt als men de kerk bezoekt. Pastoor Harrie Brouwers ging tijdens de bezichtiging uitvoerig in op de historie van de kerk, waarvan de toren dateert uit het jaar 1049! Hij werd hierbij aangevuld door dhr. Jan Hartmans, die beheerder is van het kerkgebouw en als zodanig ook de leiding heeft over de restauratie, die 5 jaar, t/m 2017 in beslag zal nemen en een slordige € 500.000, – gaat kosten. Een deel van de kosten wordt ook gedragen door de provincie en de gemeente. Uiteindelijk heeft men 85% van de kosten gedekt en zal men voor het resterende deel andere bronnen moeten aanboren (zie o.a. het Oogstdankfeest van afgelopen jaar, wat € 10.000,- heeft opgeleverd). In de toekomst zal men ook, zeer zeker de Sint Laurentiuskerk, niet alleen moeten zien als een godshuis, maar ook als een historisch monument van onschatbare waarde en dit zal nog heel wat moeite kosten om dit in stand te houden. Ook de toekomst van de kerk van Kunrade staat actueel op de agenda en onlangs is er een Rapport Haalbaarheidsonderzoek voor nevenbestemming van de kerk van Kunrade verschenen over de toekomst van deze kerk. Op verzoek van het kerkbestuur Voerendaal-Kunrade en naar aanleiding van het bezoek van raadsleden aan het kerkbestuur op 30 maart jl., is het gehele rapport met illustraties(95 blz.) te downloaden van de parochiewebsite: www.parochie-kunrade.nl (*klik op werkgroepen/kerkbestuur: dan verschijnen subitems, waaronder een voor het hele Rapport).

 

Het was, om in kerkelijke termen te spreken, een “godsvruchtige” bijeenkomst, die zeker voor herhaling vatbaar is. Wethouder Patrick Leunissen van Democraten Voerendaal gaat op korte termijn met het kerkbestuur in gesprek, omdat ook hij het belang van de kerk in deze tijd van decentralisaties, zeer zeker niet onderschat en samenwerking en waar men elkaar kan versterken, van groot belang vindt! Na afloop werd er uiteraard een glaasje wijn gedronken in Het Laurentiushome.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *