Categorieën
Uncategorized

Skaeve Huse

Beste inwoners van de gemeente Voerendaal,

Democraten Voerendaal heeft als stelregel dat we niet op alle berichten op social media reageren en als we zelf iets posten, dan gaat het over inhoudelijke en feitelijke kwesties of over onderwerpen die we delen vanuit onze betrokkenheid bij de Voerendaalse samenleving. Dat we hier nu vanaf wijken, heeft te maken met de situatie rondom de Skaeve Huse in Ubachsberg.

Naar aanleiding van een afschuwelijk incident met dodelijke afloop, wat geassocieerd wordt met het project Skaeve Huse in Heerlen, hebben we begrip voor de onrust die er is in Ubachsberg. Wij hebben als fractie direct aan de collegeleden die namens DV in het gemeentebestuur zitting hebben (Harry Coenen en Ruud Braun) verzocht om zolang er geen duidelijkheid is over de toedracht, het project in Ubachsberg on hold te zetten. Wat we wilden voorkomen is, dat er rond het uiterst verdrietige incident in Heerlen, ‘politiek’ zou gaan ontstaan. Immers voor mensen die hulp nodig hebben is er een plek nodig in onze samenleving.

Vooropgesteld begrijpen wij de onrust die er is ontstaan en vinden het ook goed dat er vooralsnog m.b.t. de Skaeve Huse de pauzeknop is ingeduwd en er voorlopig geen bewoners komen en de vraag is of ze er überhaupt op die plek moeten komen. De gemeente, bij monde van Burgemeester Wil Houben, heeft aangegeven dat er eerst terdege onderzocht moet worden, wat er daadwerkelijk is gebeurd in Heerlen en wat de oorzaak is van dat incident met dodelijke afloop. Dat er een petitie is aangeboden met 400 handtekeningen geeft aan dat men zich in Ubachsberg grote zorgen maakt over deze situatie en de veiligheid in het dorp. Er zijn door meerdere politieke fracties vragen gesteld aan het College van B&W, maar zolang als er geen duidelijkheid is over de juiste gang van zaken m.b.t. het incident in Heerlen, is er voor DV geen reden om voor uit te lopen op een conclusie.

We respecteren het onderzoek dat plaatsvindt, volgen de ontwikkelingen hieromtrent op de voet en wachten de uitkomsten ervan af. Daarna gaan wij zorgvuldig onze afweging maken, waarbij het belang en de veiligheid van onze inwoners voorop staat.

Tot slot: Als Democraten Voerendaal zijn en blijven we bereikbaar en zichtbaar voor al onze inwoners, ondernemers en verenigingen. We zijn dan ook te allen tijde bereid om met (verontruste) bewoners in gesprek te gaan. We hebben regelmatig bijeenkomsten waar we met inwoners om tafel gaan en we bezoeken ook jaarlijks de vijf kernen (DV on Tour of DV-café). Daar gaan we met burgers in gesprek over de meest uiteenlopende zaken. Deze bijeenkomsten kondigen we van tevoren aan via social media en een flyer, die we huis aan huis verspreiden. Als er inwoners zijn die met DV in gesprek willen, laat het dan maar weten via info@democratenvoerendaal.nl Wil je actief meedoen met onze politieke fractie, maak dan je interesse kenbaar.