DV reageert hierbij op bijgaand artikel. Hierin wordt o.a. de motie van de VVD aangehaald inzake een nieuw te bouwen school in Ransdaal om de leefbaarheid te borgen in deze kern. Wij zijn uiteraard ook voor leefbaarheid en zullen er alles aan doen om de huidige basisschool in Ransdaal te behouden en daarin ook investeren. Een volledig nieuw te bouwen basisschool is echter niet realistisch, aangezien dit financieel wanbeleid zou opleveren, immers deze investering komt voor rekening van onze burgers.

https://www.facebook.com/groups/DL.Voerendaal/permalink/579117869579889/

In bijgaand artikel wordt gesproken over een school voor Ransdaal en Schin op Geul, echter in de motie geeft men aan dat de nieuwe school ook bedoeld is voor de kern Klimmen, maar dat wordt gemakshalve weggelaten. Een non-discussie voor DV, omdat in Klimmen met de Open Club ook al een nieuwe school voor Klimmen gerealiseerd zal worden. Deze ontwikkeling wil de VVD blijkbaar tegenhouden, immers op 7 november jl. pleitte ze ook al voor het onderbrengen van de tennisvereniging van Klimmen bij die van Voerendaal! Ook het feit dat de VVD in de motie van oordeel is dat de gemeente Valkenburg niet onwelwillend kan staan tegenover co-financiering voor een nieuwe school in Ransdaal, wekte onze verbazing. In Valkenburg volgen ongeveer 70 basisschoolleerlingen buiten de eigen gemeente basisonderwijs, waarvan 14 kinderen in Ransdaal. Het lijkt ons echter onwaarschijnlijk dat Valkenburg buiten haar gemeente een basisschool gaat financieren, terwijl er in de afgelopen jaren in de gemeente Valkenburg zelf, in Houthem, Vilt en Schin op Geul basisscholen zijn gesloten.

DV is er voor alle kernen, staat voor goed onderwijs in alle kernen, dus óók in Ransdaal én pleit daarnaast ook voor investeren in de Open Club! Nut en noodzaak voor een nieuwe school in Ransdaal ontgaat ons en de overige raadsfracties ook. De motie kreeg 1 stem, die van de VVD zelf.  We houden u op de hoogte en gaan ondertussen Doelgericht Verder!

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *