Woensdag 23 september jl. was er in de raadzaal van het gemeentehuis van Voerendaal een reanimatiecursus voor de raadsleden.
Deze cursus was tot stand gekomen op initiatief van Burgemeester Wil Houben. De aanwezige raadsleden en wethouder Jo Brauers, vonden het een leerzame cursus en ondanks het feit dat men de hoop uitspreekt dat men de opgedane kennis niet in de praktijk hoeft uit te voeren, kan men dit soort cursussen alleen maar aanbevelen.

Ook kregen de aanwezigen een instructie hoe men een AED-apparaat (Automatische Externe Defibrillator) kan gebruiken. Een AED-apparaat kan een hartstilstand niet voorkomen maar wel de overlevingskans vergroten! In de Gemeente Voerendaal zijn op meerdere plekken deze AED-apparaten aanwezig.

Jaarlijks worden in Nederland 15.000 mensen getroffen door een circulatiestilstand (bijvoorbeeld door een hartstilstand). Snel en doeltreffend handelen binnen de eerste zes minuten is dan van levensbelang. Het lukt een ambulance echter niet altijd om binnen dit aantal minuten bij een slachtoffer te zijn. Door mensen in de omgeving van het slachtoffer in te zetten voor de eerste acute hulpverlening, wordt de kans vergroot om een circulatiestilstand te overleven. De gemeente Voerendaal wil in samenwerking met Stichting Hartslag zo veel mogelijk mensen trainen in het reanimeren en het bedienen van een AED-apparaat en laten aansluiten bij het landelijke alarmeringssysteem Hartslag Nu. Mensen die zich aanmelden als burgerhulpverlener, krijgen de mogelijkheid om gratis een AED-training te volgen.

Dinsdag 10 december om 20.00 uur is er in Op d’r Plats (Houtstraat 25, Klimmen) een informatiebijeenkomst over reanimatie.
Bent u geïnteresseerd in de bijeenkomst? Meld u dan aan bij de afdeling Welzijn van de gemeente Voerendaal (Manja Honnef), via 045 – 575 33 99 of manja.honnef@voerendaal.nl.
Meer informatie over het reanimatienetwerk vindt u ook op de website www.hartslagnu.nl.

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *