Onlangs stond er een artikel in het Limburgs Dagblad; “Wethouder Leunissen onder vuur”. Aanleiding hiervoor was een door de PvdA, CDA en VVD van Voerendaal, aangevraagd interpellatiedebat.

In de raad van 24 mei jl. zijn er door de fractie van D66 verwijten gemaakt aan het adres van de redactie van het maandblad; “D’r Sjpeegel va Ranzel”.  Die betroffen een artikel over de vertraging in de planontwikkeling van de gemeenschapsaccomodatie ’t Wouves in Ransdaal, als gevolg van het niet doorgaan van grondverkoop en het daarbij met naam en toenaam noemen van een Ransdaalse ondernemer. In genoemde raadsvergadering heeft de wethouder gezegd dat hij het artikel niet had gelezen.

Artikel weekblad Parkstad 4 oktober 2012

De redactie van het maandblad, bij monde van prominent PvdA-lid Jules Jürgens, heeft om opheldering gevraagd over deze kwestie en dit ook tot in detail gekregen van de gemeente. Desondanks vond de redactie (lees PvdA) het toch nog nodig om deze hele kwestie, toen de zaak al lang en breed was opgelost, onder de aandacht te brengen van de gemeenteraad. Vervolgens vonden PvdA, CDA en VVD het nodig om wethouder Patrick Leunissen, maar weer eens op het hakblok te leggen, met het gevolg een negatief artikel in de pers.

Wethouder Patrick Leunissen, zou de raad onjuist hebben ingelicht over een conflict dat er was, met de redactie van het maandblad; “D’r Sjpeegel va Ranzel”. Een conflict is nogal zwaar overtrokken, men kan beter spreken van een misverstand, communicatiestoornis. De PvdA, CDA en VVD  vraagt in de raad van 20 september jl. via een interpellatiedebat om opheldering. Een wel erg zwaar middel, waarvoor wethouder Leunissen zelfs van verlof terug moest keren.

Leunissen zelf noemde de hele situatie in de pers; “een storm in een glas water” en nadat hij tijdens het interpellatiedebat uitvoerig tekst en uitleg had gegeven, bleef er van de beschuldigingen geen spaan meer heel. Een van de vragen in het interpellatiedebat; “Heeft de wethouder inmiddels excuses aangeboden voor het loochenen van zijn rol in de publicatie?”, kon zo van tafel en de oppositie kan zich de vraag stellen; “Moeten wij niet excuses aanbieden aan wethouder Leunissen?”. Men was tevreden over de uitleg, maar geen excuses.

Democraten Voerendaal, zoals raadslid Hub Remmel het tijdens de laatste raadsvergadering verwoordde, vind het diep en diep triest dat, o.a. de PvdA, alweer eens  doelbewust en met voorbedachte rade, de zoveelste poging heeft ondernomen om Wethouder Leunissen, in het diskrediet te brengen, terwijl men uit eerste hand van redactie/PvdA-lid Jules Jürgens, van “D’r Sjpeegel van Ranzel”, precies kon weten hoe het in werkelijkheid was gegaan.

Het steekt natuurlijk dat Patrick Leunissen in Ransdaal, een aantal dossiers, die jarenlang zijn blijven liggen, onder bewind van PvdA wethouders, zoals renovatie van ’t Wouves en herinrichting van het Dorpsplein, heeft vlotgetrokken. Een tip willen we hun meegeven, kijk in het vervolg eerst in de eigen spiegel (en niet die van Ranzel), alvorens op deze manier, de kostbare tijd van raad en college in beslag te nemen!

Artikel LD 20 september 2012

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *