Voerendaal heeft sinds donderdag 9 juli jl. weer een voltallig college van B & W.

Tijdens een extra raadsvergadering, werden 2 nieuwe wethouders geïnstalleerd, de heer Jo Brauers namens  D66 en de heer Peter Thomas (voormalig wethouder en gemeenteraadslid van de Gemeente Kerkrade) namens het CDA.

De nieuwe coalitie van Democraten Voerendaal, D66 en CDA presenteerden tevens het nieuwe coalitieakkoord.

Er werd af en toe flink gedebatteerd tussen de coalitie en oppositie, echter formateur Ruud Braun van Democraten Voerendaal, verdedigde op deskundige wijze het coalitieakkoord en sprak tevens de hoop uit dat, met het oog op de toekomst en de bezuinigingsopgave die ook Voerendaal op zich af ziet komen, deze klus door de gehele gemeenteraad opgepakt zal moeten worden en dit niet alleen een taak is van de coalitie. “Alleen samen is dit te klaren”, aldus Ruud Braun en hij gaf aan dat de coalitie zeer zeker open zal staan voor inbreng en ideeën van de kant van de oppositie. Het coalitieakkoord werd weliswaar aangenomen, maar helaas niet unaniem door de volledige raad. AGB, PvdA en de nieuwe politiek groepering Ons Voerendaal, stemden tegen!

Het AGB gaf in haar stemverklaring wel nog mee dat het al snel duidelijk was dat de zittende wethouder Patrick Leunissen van Democraten Voerendaal een blijver zou zijn, fractievoorzitter Coen Faessen van het AGB; “Hij loopt in ieder geval niet weg voor de financiële problemen die op Voerendaal afkomen, daarvoor alle respect”.  Trouwens de eerlijkheid gebood hem ook  te zeggen dat ook het AGB Voerendaal door de huidige coalitie gevraagd was te participeren, maar zijn daar niet op in gegaan:  “Beter een goede oppositie dan een qua getalsverhouding beperkte rol in de coalitie”, aldus Faessen. Voormalig coalitiepartner Voerendaal Actief, bij monde van fractievoorzitter Raimond Franssen, betreurde het dat zijn fractie (die na het opstappen van 3 raadsleden nog maar 1 zetel heeft), geen rol was toebedeeld bij de coalitievorming en voormalig wethouder Suzanne Lipsch, ondanks haar vele goede werk, niet meer terugkeert in het huidige college. Ondanks het feit dat er diverse fracties sceptisch zijn over de houdbaarheidsdatum van de nieuwe coalitie, heeft Democraten Voerendaal er alle vertrouwen in, dat we ook deze klus zullen afmaken.

 

Het volledig coalitieakkoord met als titel; ” Samen naar een Sterker Voerendaal “, is terug hier te lezen: Concept Coalitieakkoord 2015-2018 

Tijdens de raadvergadering werd de heer Rudy Op Den Camp, geïnstalleerd als raadslid voor D66, als opvolger van de heer Jo Brauers, die als wethouder plaats neemt in het college.

De portefeuilleverdeling in het nieuwe college is als volgt;

Burgemeester W. Houben

 • Algemene coördinatie
 • Openbare orde en veiligheid
 • Communicatie
 • Handhaving
 • Personeel en Organisatie
 • Bedrijfsvoering
 • Branding

 

Wethouder P.J.E. Leunissen, 1e loco-burgemeester

 • Jeugd, WMO, zorg en welzijn
 • Leefbaarheid, verenigingsleven en subsidiebeleid
 • Gemeenschaps- en sportaccommodaties
 • Sociale zaken en arbeidsmarkt
 • Openbaar groen, natuur en landschap
 • Financiën

 

Wethouder M.P.J. Brauers, 2e loco-burgemeester

 • Verkeer, mobiliteit en infrastructuur
 • Watermanagement
 • Duurzaamheid, milieu, afval

 

Wethouder P.J.B.C. Thomas, 3e loco-burgemeester

 • Economie, toerisme en recreatie
 • Ruimtelijke ordening en vergunningen
 • Volkshuisvesting, woningbouw en herstructurering
 • Grondgebiedzaken

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *