Een (hoofdpijn)dossier wat al geruime tijd loopt en waarbij door het college van B & W en de ambtenaren veel werk isverzet, schijnt dan toch uiteindelijk nog een happy -end te krijgen. Een slepend juridisch geschil tussen de gemeente en projectontwikkelaars lijkt voorbij. De gemeenteraad van Voerendaal is woensdag 4 maart 2015, unaniem akkoord gegaan met een principeovereenkomst tussen Voerendaal en de projectontwikkelaars Rialto Vastgoedontwikkeling B.V. en Plus Vastgoed.

Zo moet het gaan worden

Zo moet het gaan worden

De kern Voerendaal, rondom pand Dautzenberg, heeft  er ongeveer 15 jaar verloederd bijgelegen en de achtereenvolgende coalities in de gemeenteraad zagen tot 2010 geen kans om dit vlot te trekken. Daar is met de coalitie Democraten Voerendaal en Voerendaal Actief vanaf 2010 verandering in gekomen en door de sloop van deze panden in 2014 is er een duidelijke stap gezet richting de realisatie van Kernplan fase 2. Democraten Voerendaal  is altijd voorstander geweest om het Kernplan fase 2 zo snel als mogelijk te realiseren en heeft zich daar ook jarenlang sterk voor gemaakt. Zoals het er nu naar uitziet, komt er met deze overeenkomst eindelijk schot in de zaak. Als ook de aandeelhouders van Rialto akkoord gaan en groen licht geven, dan kan over 4 maanden, tot grote tevredenheid van Democraten Voerendaal, de schop in de grond. Ambities en verkiezingsbeloftes van huidige coalitie Democraten Voerendaal en Voerendaal Actief, worden nu ook in dit plan weer verwezenlijkt.

De bouw zal in de eerste helft van 2015 moeten beginnen en uiterlijk 17 december 2016 opgeleverd worden. De Plus-supermarkt verhuist van Furenthela naar het Kerkplein en de Aldi verkast naar Furenthela, naar de voormalige Plus. Ook komt er ruimte voor andere winkels en appartementen. Een van de voorwaarden bij de realisatie van Kernplan fase 2 is, dat het voormalige pand Dautzenberg  in de huidige vorm moet blijven staan. De projectontwikkelaars moeten  dit pand van de gemeente over nemen, binnen 30 dagen na ondertekening van de principeovereenkomst.

Ondanks het feit dat er binnen de gemeenteraad diverse geledingen zijn die zich zorgen maken over eventuele leegstand elders in Voerendaal, is Democraten Voerendaal ervan overtuigd, dat met de realisering van Kernplan fase 2, Voerendaal weer een nieuwe fase ingaat en zich hiermee nog duidelijker dan voorheen  op de kaart zet.

 

 

Gelabeld als:
 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *