Naar aanleiding van uitzending van het actualiteitenprogramma Zembla afgelopen week, is er nogal wat  onrust ontstaan over het gebruik van kunstgrasvelden voorzien van rubberkorrels.
Deze rubberkorrels bevatten zink, lood en benzeen en verschillende polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK’s), stoffen die bewezen kankerverwekkend zijn.
Toch stelt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) in 2006 dat van sporten op deze kunstgrasvelden geen gezondheidsrisico’s zijn te verwachten. De KNVB vind het vooralsnog niet nodig om de velden te sluiten.

foto: Stan Keulen

foto: Stan Keulen

Daarbij baseert men zich op de onderzoeksresultaten van het RIVM. Op diverse plaatsen in Nederland is echter besloten om de kunstgrasvelden niet meer te gebruiken, totdat er meer duidelijkheid is omtrent de gezondheidsrisico’s.

Democraten Voerendaal heeft toch gemeend om een-en ander onder de aandacht te brengen van het College van B & W en daar een aantal vragen over gesteld:

  1. Hoe staat gemeente Voerendaal tegenover de berichtgeving?
  2. Zijn er bij de gemeente Voerendaal vragen binnen gekomen van verenigingen of verontrustte ouders? Zo ja, op welke wijze zijn deze burgers en verenigingen geïnformeerd?
  3. Bent u met ons van mening dat in het actualiteitenprogramma Zembla is aangetoond dat het RIVM onderzoek zeer te wensen overlaat?
  4. Deelt u onze mening dat, zolang er geen duidelijkheid is omtrent de gevaren , het niet verantwoord is om deze velden nog te gebruiken?
  5. Overweegt u om verenigingen met een dergelijke grasmat te adviseren deze tot nader order niet meer te gebruiken? Zo nee, wat is daarbij uw overweging?
  6. Zijn er al ideeën over de oplossingsrichting die een dergelijke maatregel vraagt?
  7. Hoe verhoudt zich deze berichtgeving, tot de keuze die er op korte termijn gemaakt moet worden ten aanzien van de velden van de Voetbalvereniging Hellas te Klimmen?

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *