Wethouders:

Ruud Braun (ruud.braun@voerendaal.nl)

Portefeuille:

· Leefbaarheid (incl. sport, kunst en cultuur)

· Accommodaties

· Financiën

· Onderwijs

· Duurzaamheid & Klimaat

Harry Coenen (harry.coenen@voerendaal.nl)

Portefeuille:

· Participatie

· WMO

· Jeugd

· Zorg en Arbeidsmarkt

 

Raadsleden:

per e-mail bereikbaar via:  info@democratenvoerendaal.nl

Siem van Dinther, raadslid, fractievoorzitter en voorzitter van Democraten Voerendaal

Mike Doutzenberg, raadslid en plv. fractievoorzitter

Cindy Giesen, raadslid en lid werkgeverscommissie

Joep Heuts, raadslid en lid Algemeen Bestuur ISD Kompas(Sociale Dienst)

Charlyne Bartels, raadslid

 

Commissieleden:

Wiel van Dinther, lid Commissie Samenleving

Leon Handels, lid Commissie Samenleving

Mevrouw Diana Limpens-Curvers, lid Commissie Samenleving

Mevrouw Maureen-Scheepers-Boumans, lid Commissie Samenleving

 

Jos Eurlings, lid Commissie Leefomgeving

Cas Ortmans, lid Commissie Leefomgeving

Giovanni Starmans, lid Commissie Leefomgeving

Pascal Sullot, lid Commissie Leefomgeving

Bart Braun, reservelid Commissie Leefomgeving

Melvin Smeets, reserve lid Commissie Leefomgeving