Wethouders:

Ruud Braun (ruud.braun@voerendaal.nl)

Portefeuille:

· Leefbaarheid (incl. sport, kunst en cultuur)

· Accommodaties

· Financiën

· Onderwijs

· Duurzaamheid & Klimaat

Harry Coenen (harry.coenen@voerendaal.nl)

Portefeuille:

· Participatie

· WMO

· Jeugd

· Zorg en Arbeidsmarkt

Raadsleden:

per e-mail bereikbaar via:  info@democratenvoerendaal.nl

Siem van Dinther, raadslid, fractievoorzitter en voorzitter van Democraten Voerendaal

Mike Doutzenberg, raadslid

Cindy Giesen, raadslid en lid werkgeverscommissie

Joep Heuts, raadslid en lid Algemeen Bestuur ISD Kompas(Sociale Dienst)

Charlyne Bartels, raadslid en plv. fractievoorzitter

Commissieleden:

Wiel van Dinther, lid Commissie Samenleving

Leon Handels, lid Commissie Samenleving

Mevrouw Diana Limpens-Curvers, lid Commissie Samenleving

Mevrouw Sandy Swieringa, lid Commissie Samenleving

Hans Vernes, lid Commissie Samenleving

Mevrouw Maureen Boumans, lid Commissie Leefomgeving

Herman Dijk, lid Commissie Leefomgeving

Jos Eurlings, lid Commissie Leefomgeving

Giovanni Starmans, lid Commissie Leefomgeving

Pascal Sullot, lid Commissie Leefomgeving

Cas Ortmans, reserve lid Commissie Leefomgeving