Het Leefbaarheidsproject Ubachsberg, is voor Democraten Voerendaal een schoolvoorbeeld van burgerparticipatie, waar men zich een voorbeeld aan kan nemen. We zijn verheugd over de uitstekende samenwerking tussen gemeente en burgers in de kern Ubachsberg. Binnen een tijdsbestek van enkele maanden ligt er een plan om te komen tot de realisering van een centrumfunctie in de vorm van een multifunctionele gemeenschapsaccoUbachsberg  Fanfarezaal 1mmodatie, door verwerving van de Fanfarezaal “De Auw Sjoeël”.

Zowel een compliment voor wethouder Patrick Leunissen,  alsook voor de inwoners en participanten uit Ubachsberg.

Naar aanleiding van aanbevelingen in de Cie. Samenleving heeft Patrick Leunissen, in het kader van zorgvuldigheid, meerdere alternatieve locaties onderzocht / laten onderzoeken in de kern Ubachsberg. Ook is er in het voorliggend raadsvoorstel nadrukkelijk rekening gehouden met de zorgcomponent, c.q het wijksteunpunt. Uit alle verslagen en stukken is duidelijk herkenbaar dat er in Ubachsberg, één groot draagvlak is binnen alle geledingen van de bevolking, om te komen tot een duurzame gemeenschapsvoorziening.

Democraten Voerendaal is een warm voorstander van de plannen, gezien de op de gemeente afkomende decentralisaties van o.a. de AWBZ, WMO en Jeugdzorg. Ook de versterking van de leefbaarheid in de kernen  is voor ons een heel belangrijk punt, waar wij ons niet alleen in het verleden, in de huidige tijd,  maar ook naar de toekomst toe, sterk voor zullen blijven maken. Ook de overige fracties binnen de gemeenteraad, waren overwegend zeer positief over de voorliggende plannen en staken hun complimenten hiervoor dan ook niet onder stoelen of banken.

Dat de PvdA van mening is en dat ook kenbaar maakt in een flyer in Ubachsberg, dat het huidige voorstel onvoldoende is en dat er sprake is van vergeten taken, is wat ons betreft nogal kort door de bocht. Er is onlangs een themabijeenkomst geweest over de herinrichting van het sociale domein en het uitvoeringsprogramma en daar is veel duidelijk geworden. De gemeente is continu in gesprek met zowel professionele zorgaanbieders als met vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties. Ook in dit plan zal de gemeente, met het oog op de toekomstige nieuwe taken die op de gemeente afkomen, niet over een nacht ijs gaan. “Aken en Keulen zijn ook niet op een dag gebouwd”, zoals het spreekwoord zegt en Democraten Voerendaal heeft er, gezien datgene wat er niet alleen in Ubachsberg, maar ook in de rest van onze gemeente in de afgelopen jaren, door de huidige coalitie gerealiseerd is, het volste vertrouwen in!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *