Inwoners in Ransdaal zijn boos. Na de buurtwinkel, de voetbalclub, dreigt nu ook de school op korte termijn te verdwijnen. Veel Ransdalers vrezen dat het vertrek van de school de doodsteek is voor het dorp. “De school is een ontmoetingsplek voor ouders en grootouders. Ook het verenigingsleven lijdt onder het vertrek. Op het moment dat kinderen uit het dorp weggaan zal de binding veel minder zijn”, vertellen bezorgde inwoners. Daarom heeft Ransdaal goed van zich laten horen tijdens de diverse klankbordsessies, m.b.t. de Open Club Klimmen-Ransdaal! Een grote groep mensen die het Burgerinitiatief Leefbaarheid Ransdaal steunt heeft hun bezorgdheid uitvoerig duidelijk gemaakt en zowel de Stuurgroep Open Club Klimmen-Ransdaal, als ook de gemeentepolitiek, aan het denken gezet!

Democraten Voerendaal, aanwezig bij diverse sessies, zal als grootste raadsfractie dit burgerinitiatief steunen.
Zolang er kwalitatief en kwantitatief goed onderwijs behouden kan blijven in de kern Ransdaal, zullen wij ons hiervoor sterk maken!

We hebben inmiddels de organisatie van het burgerinitiatief, uitgenodigd om met de raadsfractie van Democraten Voerendaal in gesprek te gaan en hopen op een spoedige reactie van hun kant.

Met vriendelijke groet,

Mike Doutzenberg
Harry Coenen
Siem van Dinther
Ruud Braun

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *