Fractievergadering Democraten Voerendaal

Fractievergadering Democraten Voerendaal

In ons verkiezingsprogramma hebben wij gepleit voor een goede communicatie met de inwoners van onze mooie gemeente Voerendaal. Uw mening telt immers. Om een goed beeld te krijgen van al hetgeen er onder de inwoners van de Gemeente Voerendaal leeft, willen wij graag met u in gesprek komen. Graag horen wij wat u bezig houdt, bijvoorbeeld op het gebied van de WMO, ouderenzorg, jeugdzorg, openbare orde en veiligheid, verenigingsleven, verkeersveiligheid en bereikbaarheid, openbaar groen, etc., etc. Om u in de gelegenheid te stellen uw mening te geven en/of vragen aan ons te stellen, organiseren wij een aantal inloopavonden op:

• Maandag 1 juni a.s. in Ubachsberg in Café Zaal Zinzen 2.0, Kerkstraat 53, aanvang 19.30 uur

• Donderdag 4 juni a.s. in Voerendaal/Kunrade in Trefcentrum Kunderhoes, Hogeweg 74 in Kunrade, aanvang 19.30 uur

• Maandag 15 juni a.s. in Klimmen/ Ransdaal in Zalencentrum Café Keulen, Schoolstraat 3 in Klimmen, aanvang 19.30 uur

Wij benadrukken dat we tijdens de bijeenkomsten geen politieke propaganda willen maken, maar u als burger daadwerkelijk aan het woord willen laten, een luisterend oor bieden. Ook ligt het niet in de bedoeling om er op deze avond een politiek debat van te maken. U bent aan het woord, wij luisteren en zullen daar waar mogelijk direct en anders op zo kort mogelijke termijn reageren !

Wij hopen u te mogen begroeten op een van de bijeenkomsten…….Geef uw mening en stel uw vragen!

raad-en commissieleden in vergadering

raad-en commissieleden in vergadering

Wij zouden het fijn vinden om vooraf te weten hoeveel deelnemers er op deze avonden aanwezig zijn. Daarom vragen wij u om zich vooraf aan te melden, met vermelding van naam, adres en welke avond u wilt komen.

Via E-mail: info@democratenvoerendaal.nl
Telefonisch: 06-577 101 48
Schriftelijk: Democraten Voerendaal, p/a: Heerlerweg 93, 6367 AC Voerendaal.

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *