Voerendaal Actief is als grootste partij, na de verkiezingsuitslag aan de slag gegaan met de vorming van een coalitie, die in de nieuwe raad van de Gemeente Voerendaal op een stabiele meerderheid kan rekenen. De basis voor dit proces is de visie op de toekomst van Voerendaal, zoals die verwoord is in het verkiezingsprogramma van zowel Democraten Voerendaal als Voerendaal Actief. Na het raadplegen door Voerendaal Actief van alle in de nieuwe gemeenteraad vertegenwoordigde politieke partijen, is de keuze gevallen op een voortzetting van de samenwerking met Democraten Voerendaal. Behalve dat de programma’s van beide lokale partijen goed bij elkaar aansluiten, is er bovendien sprake van een positieve vertrouwensband tussen de college, raad- en commissieleden van beide partijen.

Gelet op de effecten van de geplande decentralisatie van o.a. de Participatiewet, de WMO en de Jeugdzorg per 1 januari 2015, is een krachtig gemeentebestuur, dat voortvarend te werk kan gaan, absolute noodzaak. Democraten Voerendaal en Voerendaal Actief zijn betrouwbare en ervaren partners, die de op hun afkomende uitdagingen effectief zullen oppakken. Het College zal naast de Burgemeester bestaan uit twee ervaren wethouders, Patrick Leunissen namens Democraten Voerendaal en Suzanne Lipsch namens Voerendaal Actief. In de nieuwe coalitie krijgen ze een fulltime aanstelling.

De keuze van beide partijen om verder samen te werken, is stellig ten aanzien van de zorg voor de kwetsbare burger. De lokale overheid dient onder alle omstandigheden een veilige haven te blijven voor iedereen die niet op eigen kracht in staat is om deel te nemen aan het maatschappelijk leven in ons mooie Voerendaal. Waar mogelijk zal altijd de doelstelling zijn om burgers toe te leiden naar betaalde arbeid. Dit is zoals bekend om tal van redenen een preferente positie voor zowel de burger als de gemeente.

Ook is er een stijgende behoefte aan ondersteuning van kwetsbare burgers (senioren, jongeren, gehandicapten, of mensen met beperkingen) en daarom is het bij elkaar brengen van vraag en aanbod in het veranderende sociale domein in de Gemeente Voerendaal, de uitdaging voor de korte termijn. Te denken valt aan het naar de gemeente halen van een werkbedrijf, dat mensen in achterstandsposities kansen biedt op betaalde arbeid, of leerwerkplekken bij Voerendaalse ondernemingen. Inmiddels zien we in de gemeente al initiatieven in de markt om de zorg voor kwetsbare burgers op innovatieve manieren vorm te geven. Uit de contacten met de ondernemers blijkt dat structurele aandacht van gemeentewege zijn vruchten begint af te werpen. De gemeente moet hierbij vooral faciliteren.

Democraten Voerendaal en Voerendaal Actief zien voor onze gemeente een toekomst weggelegd van samenwerking. Ook met alle andere partijen in de nieuwe raad van Voerendaal, met burgers, verenigingen, ondernemers en gemeenten in de regio, zal de participatiemaatschappij worden ingevuld. Elkaar vertrouwen schenken is een eerste stap op weg naar een mooier, beter en prettiger Voerendaal.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *