Brieven aan College

In deze rubriek plaatsen we de meest recente brieven die wij, als fractie Democraten Voerendaal, ingezonden hebben aan het college.
Dit vergezeld van een antwoord van het college aan de fractie Democraten Voerendaal.

 Brief aan college  Antwoord aan fractie DV  (27) Werkzaamheden buitendienst   (26) Regelgeving Schutterijen 26 Beantwoording schriftelijke vragen fractie … Meer lezen over Brieven aan College