Patrick Leunissen(l) in geanimeerd gesprek met burgers en ambtenaren, tijdens een kernschouw.

In twee zeer zwaar aangezette artikelen,  zaterdag 22 oktober jl. in het Limburgs Dagblad en Dagblad De Limburger, werden wethouder Patrick Leunissen van Democraten Voerendaal en in mindere mate, wethouder Suzanne Lipsch van Voerendaal Actief, ons inziens ten onrechte, beschuldigd van dictatoriale trekjes. Patrick Leunissen zou zich volgens het artikel ook nog schuldig maken aan “politieke afrekeningen”!  Waarschijnlijk heeft de journalist zich in  beide artikelen laten leiden door de euforie rondom de Arabische lente!

“Politiek afrekenen”,  kan ook op een andere manier geïnterpreteerd worden.  Men kan de zaak ook omdraaien en er van uitgaan dat, die ambtenaren die onder vorige colleges schijnbaar nooit zijn aangesproken op hun verantwoordelijkheden, het huidige college, wat wel inzet, verantwoordelijkheid en motivatie verwacht, probeert te dwarsbomen. Ambtenaren werken in een beschermde omgeving, waardoor ze net iets anders reageren dan in het bedrijfsleven! Daar is het de normaalste zaak van de wereld dat men zich ten dienste stelt van de klant, want anders gaat die klant naar een ander. De burger van de gemeente is per slot van rekening ook klant en dat is iets waar niet iedereen binnen de gemeentelijke organisatie nog van doordrongen is.

Beide wethouders maken, samen met het college, eindelijk eens werk van zaken waar de burgers jarenlang met smart op hebben gewacht. Dit gebeurd met ambitie, visie, moed, inzet en doorzettingsvermogen, waarbij van iedereen binnen de organisatie;  het college, de gemeenteraad, commissieleden en alle overige medewerkers, nogal wat gevraagd wordt. De twee genoemde wethouders, willen flink doorpakken en het ambtelijk apparaat, ten dienste van de bevolking inrichten. Dat dit een vreemde gewaarwording is voor diverse medewerkers binnen de organisatie en extra werk met zich mee brengt, is begrijpelijk.  Logisch dat een aantal ambtenaren hun verworven positie in gevaar ziet komen en dat dan meteen maar vertalen naar werkdruk of schofferend en intimiderend gedrag van deze wethouders. Gelukkig zijn er ook nog een groot aantal ambtenaren, die wel bereid zijn om er, samen met het college, de schouders onder te zetten, in het belang van de burgers in Voerendaal!

Het wordt wel steeds duidelijker dat er, zowel binnen de gemeentelijke organisatie, maar ook binnen de oppositie, krachten aan het werk zijn, die schijnbaar maar een doel hebben en dat is, wethouder Patrick Leunissen in een kwaad daglicht stellen, ten koste van alles. Ambtenaren ventileren dit door, anoniem, hun ongenoegen kenbaar te maken, middels een OR rapport en de oppositie doet dit met allerlei publicaties in en met medewerking van de pers. Beide partijen hopen hier waarschijnlijk hun gelijk mee te halen en op termijn  politiek gewin.

Democraten Voerendaal gaat samen met de coalitiepartners Voerendaal Actief en D66 op de ingeslagen weg door en de burger mag in 2014, bij de gemeenteraadsverkiezingen, zelf bepalen of er afgerekend wordt of niet!

Als politicus moet je lef hebben en dat tonen onze wethouders. Doe iets en laat zien wat je doet! Daar wordt je bij de volgende verkiezingen op afgerekend.

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *