Democraten Voerendaal feliciteert Directie, medewerkers en Bestuur,
met het behalen van de Nationale Prijs Energiebesparing !
Wij wensen U ook naar de toekomst veel  succes
met uw duurzame beleid en uw werkwijze,
in het belang van uw huurders en Voerendaal.

Chapeau !

Klik hier voor het artikel over de landelijke prijs die Woningstichting Voerendaal heeft gewonnen.

 
Gemeente Voerendaal en Plus Vastgoed en Rialto Vastgoedontwikkeling zijn het eens geworden over de herontwikkeling van het winkelgebied in Voerendaal. Een belangrijke stap in de realisatie van de mooie plannen voor het centrum!

Bericht door Gemeente Voerendaal.

Een (hoofdpijn)dossier wat al geruime tijd loopt en waarbij door het college van B & W en de ambtenaren veel werk isverzet, schijnt dan toch uiteindelijk nog een happy -end te krijgen. Een slepend juridisch geschil tussen de gemeente en projectontwikkelaars lijkt voorbij. De gemeenteraad van Voerendaal is woensdag 4 maart 2015, unaniem akkoord gegaan met een principeovereenkomst tussen Voerendaal en de projectontwikkelaars Rialto Vastgoedontwikkeling B.V. en Plus Vastgoed.

Zo moet het gaan worden

Zo moet het gaan worden

De kern Voerendaal, rondom pand Dautzenberg, heeft  er ongeveer 15 jaar verloederd bijgelegen en de achtereenvolgende coalities in de gemeenteraad zagen tot 2010 geen kans om dit vlot te trekken. Daar is met de coalitie Democraten Voerendaal en Voerendaal Actief vanaf 2010 verandering in gekomen en door de sloop van deze panden in 2014 is er een duidelijke stap gezet richting de realisatie van Kernplan fase 2. Democraten Voerendaal  is altijd voorstander geweest om het Kernplan fase 2 zo snel als mogelijk te realiseren en heeft zich daar ook jarenlang sterk voor gemaakt. Zoals het er nu naar uitziet, komt er met deze overeenkomst eindelijk schot in de zaak. Als ook de aandeelhouders van Rialto akkoord gaan en groen licht geven, dan kan over 4 maanden, tot grote tevredenheid van Democraten Voerendaal, de schop in de grond. Ambities en verkiezingsbeloftes van huidige coalitie Democraten Voerendaal en Voerendaal Actief, worden nu ook in dit plan weer verwezenlijkt.

Lees verder »

Gelabeld als:
 

kerstwensDV

Gelabeld als:
 

Op 1 december jl. werd Dhr. Wil Houben geïnstalleerd als nieuwe burgemeester van de gemeente Voerendaal.

Raadsfractie DV met burgemeester

Raadsfractie DV met burgemeester

De raadsvergadering hieraan voorafgaande en de installatie werden voorgezeten door Raadslid Ruud Braun van Democraten Voerendaal, in zijn rol als plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraad. Normaliter is deze taak weggelegd voor Dhr. Jo Brauers van D66, maar aangezien hij in het buitenland verbleef, nam  Ruud Braun als jongste lid van de gemeenteraad, zijn taak, met veel verve waar. Ook zijn toespraak kreeg van de nieuwe burgemeester en de aanwezigen, waaronder Gouverneur Theo Bovens en diverse collega burgemeesters, veel waardering.

Lees verder »

Klik hier om naar de Algemene Beschouwingen van Democraten Voerendaal 2015 te gaan.

Onlangs werden er op de voormalige schoollocatie van de basisschool Kunrade aan het Onze Lieve Vrouwenplein, 20 nieuwe levensloopbestendige nieuwbouwwoningen opgeleverd.

Alvorens de sleutels van verschillende type woningen aan de nieuwe bewoners werden overgedragen, kregen belangstellenden de gelegenheid om de woningen te bekijken.

Lees verder »

Op 15 september jl. is geboren; Renske Limpens, dochter van Richard Limpens en Diana Limpens-Curvers, Commissielid Samenleving bij Democraten Voerendaal.

Siem van Dinther, Diana Limpens-Curvers en Renske, Mike Doutzenberg

Siem van Dinther, Diana Limpens-Curvers en Renske, Mike Doutzenberg

Lees verder »

Onderstaand artikel stond gepubliceerd in De Limburger / Limburgs Dagblad.

5

 

Onderstaande foto’s en berichten zijn in het kader van ‘Hart voor elkaar’ in Voerendaal.
Onze wethouder, Patrick Leunissen, zal in het kader van deze actie een aantal uren vrijwilligerswerk doen in de verschillende kernen.

10626508_1472120706408672_6357477440067358896_n

wijksteunpunt Klimmen

 

Gisteren werd er door wethouder Patrick Leunissen een hart uitgereikt aan Lian Vaessen in wijksteunpunt Klimmen. De wethouder gaat als ‘hart’ actie een paar uur werken aan de balie van het steunpunt.

 

 

 

 

Lees verder »

Door de voortdurende decentralisaties in Den Haag, waarbij telkens weer nieuwe taken wordenafgeschoven naar provincies en gemeenten, krijgen zij het steeds lastiger.

Lees verder »

Gelabeld als:
 

Een klein gebaar kan veel betekenen!

In oktober 2014 wordt in de gemeente Voerendaal de campagne HART VOOR ELKAAR
georganiseerd. Graag informeren we u over deze campagne.

Waarom deze campagne?

Er gaat nogal wat veranderen binnen het sociale domein. Veel taken op het gebied van zorg en welzijn komen vanaf 1 januari 2015 bij de gemeente te liggen. De gemeente moet méér gaan doen terwijl er minder geld is dan in de oude situatie. Dat vraagt om een andere manier van werken. We gaan ‘doen wat nodig is’; wie echt niet zonder professionele ondersteuning kan, zal die ook krijgen.

Lees verder »

Gelabeld als:
 

Op 9 september jl. werd er op de Kunderberg een bord onthult, dat verwijst naar het monument ter nagedachtenis aan de Belgische verzetsheld R.F.C.H. Le Chantre, die op 9 september 1944 op de Kunderberg werd gefusilleerd. Het bord werd in het bijzijn van het College van B & W, enkele genodigden en leden van Democraten Voerendaal, onthuld door de heer Gret Schreijen. De heer Schreijen was in 1944, op 16 jarige leeftijd de laatste die Le Chantre in levende lijve heeft gezien en tevens de initiatiefnemer tot oprichting van het monument. De inmiddels 86-jarige Schreijen is blij dat de Gemeente Voerendaal aandacht blijft houden voor het monument en ook voor het onderhoud van de omgeving blijft zorgen!

Gret Schreijen mocht uit handen van Wethouder Patrick Leunissen de Medaille NSB-FNC van de Nationale Strijdersbond van België in ontvangst nemen voor zijn jarenlange werk en onderhoud aan het monument, als eerbetoon aan Le Chantre. Mede dankzij Democraten Voerendaal is een-en ander tot stand gekomen, ook als dank aan Gret Schreijen voor zijn belangeloze inzet!

In de afgelopen maanden is er hard gewerkt in het centrum van Voerendaal en in Voerendaal-West. De riolering is vervangen, het wegdek is vernieuwd en op diverse plekken zijn nieuwe groenvoorzieningen en parkeerplaatsen aangelegd. Het einde van de werkzaamheden is inmiddels in zicht en dit werd zondag 31 augustus jl. gevierd met een feestelijke oplevering tijdens de Laurentius Jaarmarkt, door Wethouder Suzanne Lipsch.

Ook de winkeliers in het centrum besteden aandacht aan het einde van de werkzaamheden. Zij organiseren verschillende activiteiten in de weekenden van 29-31 augustus en 5-7 september.

Democraten Voerendaal was ook prominent aanwezig bij de feestelijke oplevering, met wethouder Patrick Leunissen, diverse raad-en commissieleden. Alhoewel de werkzaamheden nog niet helemaal zijn beëindigd en de bouw van het kernplan fase 2(met o.a. nieuwe Plus Supermarkt) nog aanstaande is, mag het resultaat er zijn en kan het centrum van Voerendaal er de komende decennia weer tegen.

Gelabeld als:
 

Zie hier de verschillende berichten in de dagbladen van de afgelopen week:

1 2

 

 

 

 

 

 

 

 

Kijk hier de bijdrage die L1 hieraan gewijd heeft:

http://www.l1.nl/video/meeste-mensen-vertrekken-uit-voerendaal-7-mei-2014

Gelabeld als: