bron: Dagblad de Limburger

e7f1e8899649aacb4c11a6e887563a23

 

Inwoners in Ransdaal zijn boos. Na de buurtwinkel, de voetbalclub, dreigt nu ook de school op korte termijn te verdwijnen. Veel Ransdalers vrezen dat het vertrek van de school de doodsteek is voor het dorp. “De school is een ontmoetingsplek voor ouders en grootouders. Ook het verenigingsleven lijdt onder het vertrek. Op het moment dat kinderen uit het dorp weggaan zal de binding veel minder zijn”, vertellen bezorgde inwoners. Daarom heeft Ransdaal goed van zich laten horen tijdens de diverse klankbordsessies, m.b.t. de Open Club Klimmen-Ransdaal! Een grote groep mensen die het Burgerinitiatief Leefbaarheid Ransdaal steunt heeft hun bezorgdheid uitvoerig duidelijk gemaakt en zowel de Stuurgroep Open Club Klimmen-Ransdaal, als ook de gemeentepolitiek, aan het denken gezet!

Democraten Voerendaal, aanwezig bij diverse sessies, zal als grootste raadsfractie dit burgerinitiatief steunen.
Zolang er kwalitatief en kwantitatief goed onderwijs behouden kan blijven in de kern Ransdaal, zullen wij ons hiervoor sterk maken!

We hebben inmiddels de organisatie van het burgerinitiatief, uitgenodigd om met de raadsfractie van Democraten Voerendaal in gesprek te gaan en hopen op een spoedige reactie van hun kant.

Met vriendelijke groet,

Mike Doutzenberg
Harry Coenen
Siem van Dinther
Ruud Braun

 

Het heeft wel even op zich laten wachten maar uiteindelijk is er, dankzij Democraten Voerendaal, toch een extra doorsteek(voetpad) gekomen richting Medisch Centrum Dammerich, gezien vanuit de Keerberg aan de kant van Kunrade!

Zo hoeven de bezoekers (voetgangers, fietsers, burgers met rollators en kinderwagens), van die kant niet onnodig om te lopen naar het Medisch Centrum Dammerich.

IMG_3691

 

We hebben een nieuwe rubriek toegevoegd aan onze website.
De ingezonden brieven aan het college delen we vanaf nu ook online.

Brieven aan College

DV

We hebben in 2015 alle kernen in Voerendaal bezocht en gesproken met burgers om te horen wat er zoal leeft in onze gflyer2016vkemeente. We zijn nu halverwege en willen met u terugblikken en vooruitkijken! Daarom deze flyer van Democraten Voerendaal, om u op de hoogte te brengen van zaken die ons en u als burger zoal bezighouden, wat er in de afgelopen periode allemaal gerealiseerd is en wat er nog staat te gebeuren.

Lees verder »

Klik hier voor een publicatie in het Limburgs Dagblad op 27-02-2016 over de samenwerking tussen de gemeenten Voerendaal en Simpelveld.

Gelabeld als:
 

Wij hebben onlangs tijdens een mooie herdenkingsdienst afscheid genomen van Frans Camps die op 17 febr001uari jl. op 80-jarige leeftijd plotseling is overleden. Frans Camps, een van de medeoprichters van Democraten Voerendaal, was een sympathiek persoon, wiens deur altijd open stond voor anderen, altijd een luisterend oor, vol zorg en aandacht voor de ander. Waar mogelijk probeerde hij mensen altijd te helpen en met raad en daad terzijde te staan. Hij was ondanks zijn eigen gezondheidsklachten en de zorgen om zijn echtgenote een Bourgondiër, die op zijn manier genoot van het leven, nooit klaagde en het leven nam zoals het kwam.

Frans Camps was actief in de Voerendaalse politiek,  eerst bij de lijst Lemmens en later, na het samengaan met de lijst Moonen, bij Democraten Voerendaal. Hij was ten voeten uit wat de Democraten Voerendaal zo sterk maakt: ‘Samen doen, luisteren naar anderen en beslissingen nemen in goed overleg, gebaseerd op argumenten en niet op emoties’. Jammergenoeg heeft hij de politiek vroegtijdig moeten verlaten i.v.m. gezondheidsklachten, maar hij was nog steeds geïnteresseerd in datgene wat er in ‘zie Voelender’ speelde!

Wij wensen zijn echtgenote, zoon Rex, schoondochter Carol en de kleinkinderen veel sterkte en dat Frans moge ruste in vrede!

Gelabeld als:
 

 

In het kader van de week van de voorleesdagen waren Wethouder Patrick Leunissen van DV, diens collega Jo Brauers van D66 en Gemeenteprins Michel I en President Siem van Dinther van CV De Naate, onlangs te gast bij het Kinderdagverblijf Catootje- BSO De Foekepot !

Het was een gezellige en leerzame bijeenkomst waarbij de kinderen(tot 4 jaar) werden voorgelezen door beide wethouders en prins en president van De Naate!

Ook namen alle aanwezigen samen met de kinderen deel aan het voorleesontbijt en werd er uiteraard ook nog carnaval gevierd.

Bekijk hier het artikel dat onlangs is gepubliceerd in Dagblad de Limburger over het onderzoek naar intensievere samenwerking binnen de Parkstad.

Gelabeld als:
 

DVkerstwens

Gelabeld als:
 

De maand november was de maand waarin Wethouder Patrick Leunissen een aantal majeure projecten mocht opleveren aan de inwoners van de Gemeente Voerendaal!
Op zaterdag 7 november jl. werd het volledig gerestylde Parkgebied ’t Brook, onder grote publieke belangstelling, officieel in gebruik genomen.

Ook werd het kunstwerk: “De vlucht van Anna Maria uit Dammerscheid”, van de kunstenaar Leo Horbach onthuld.
Op zaterdag 21 november jl. gaf Leunissen op het gemeentehuis de aftrap voor Serious Request 2015. Hier konden verenigingen en andere initiatiefnemers kenbaar maken wat hun inbreng is aan de actie van 3 FM Het Glazen Huis, dat van 18 t/m 24 december a.s. in Heerlen de thuisbasis heeft.

Zondag 22 november jl. werd, wederom onder grote belangstelling en nu in Ransdaal, het geheel vernieuwde MFC ’t Wouves heropend, door Sinterklaas en Patrick Leunissen. “Het heeft weliswaar iets langer geduurd dan verwacht, maar dan heb je wel iets”. Tevens wordt in ’t Wouves het wijksteunpunt Ransdaal gevestigd.

Al met al mogen we wel spreken van de maand van wethouder Patrick Leunissen, die zich sterk heeft gemaakt voor al deze projecten.

Zie in bijgaande link onze Algemene Beschouwing voor 2016.

Namens de fractie Democraten Voerendaal,

Ruud Braun
Siem van Dinther
Mike Doutzenberg
Harry Coenen

 

Harry Coenen

Harry Coenen

Ik ben geboren in Maastricht en heb een deel van mijn jeugd doorgebracht in Haarlem. Sinds midden jaren ’70 ben ik woonachtig in Zuid Limburg.

Ik heb in het ziekenhuis van Heerlen mijn opleiding tot A verpleegkundige gevolgd. Daarna heb ik de opleiding tot intensive care verpleegkundige gedaan en ben ik in 1984 bij de toenmalige GGD Oostelijk Zuid Limburg in dienst getreden als ambulanceverpleegkundige.
Vanaf 1994 tot 2014 heb ik diverse functies in het management van de Regionale Ambulance Voorziening bekleed, als hoofd van de toenmalige ambulancedienst in Heerlen en later als hoofd van de GHOR en de Meldkamer Ambulancezorg in Maastricht.
Ik heb in die periode de Hogere Management Opleiding aan de Zuyd Hogeschool afgerond.

Lees verder »

bron: website maatschappelijkcafe.nl

bron: website maatschappelijkcafe.nl

Van 2007 tot en met 2009 vond in Nederland een Q-koortsuitbraak plaats, die de grootste ter wereld zou blijken. Nog dagelijks worden mensen in Nederland, ook in Limburg, geconfronteerd met de indringende gevolgen van deze Q-koortsepidemie. Op 29 september organiseerde Q-support samen met Schuttelaar & Partners een Maatschappelijk Café in Heerlen, om met patiënten en betrokkenen in Limburg de dialoog aan te gaan. Met ruim 80 deelnemers ontstond een warm debat in Auberge de Rousch in Heerlen.

Lees hier het volledige artikel over deze bijeenkomst.

Gelabeld als:
 
Patrick Heijnen

Patrick Heijnen

Patrick Heijnen, fractievoorzitter en raadslid voor Democraten Voerendaal, heeft tijdens de raadsvergadering van 1 oktober

jl. afscheid genomen van de Voerendaalse politiek.
Hij was vanaf  2006 actief in de Voerendaalse politieke arena. Hij heeft dit besluit genomen door zijn drukke werkzaamheden voor de Gemeente Vaals, als coördinator ruimte en het feit dat hij meer tijd wil vrijmaken voor zijn  toekomstige gezin.

Lees verder »