Voor ons toch nog vrij onverwacht,  is 5 januari jl. op 71 jarige leeftijd,  Dhr. Leo Ernes overleden.

Leo was jarenlang lid van Democraten Voerendaal. Hij was een sympathieke, bescheiden persoonlijkheid, die veel heeft betekend voor het verenigingsleven in Ubachsberg.

Wij wensen zijn echtgenote, kinderen en kleinkinderen veel sterkte met dit gevoelige verlies!

 

Naam: Leon Handels

Woonplaats: Voerendaal

Burgerlijke Staat: gehuwd

Bezigheden dagelijks leven: medewerker Bureau Jeugdzorg Limburg en momenteel gedetacheerd bij team Jeugdhulp van de gemeente Kerkrade

Hobby’s: Voetbal, Tennis, lezen en lid van CV de Vlaamingo’s

Politieke interesse: Ik volg reeds vanaf jonge leeftijd de politiek, zowel landelijk als lokaal in de gemeenten

Waarom Democraten Voerendaal: deze partij staat voor betrokkenheid, zorg op maat en weten wat er leeft in de buurt.
Sluit je aan bij onze partij !

Mooiste stukje Voerendaal:
De gemeente Voerendaal is een geweldig groen stukje (31,42 km²) in Zuid-Limburg.
Voor mij persoonlijk is het natuurreservaat Kunderberg het mooiste stukje. Een gebied waar ik regelmatig wandel.

Lees verder »

Naam:
Pascal Sullot

Woonplaats:
Voerendaal (Kunrade – Kunder)

Burgerlijke Staat:
Samenwonend met Cindy Giesen (ook lid van DV), vader van Luc

Bezigheden dagelijks leven:
In het dagelijks leven ben ik werkzaam als projectleider/adviseur bij Royal HaskoningDHV. Dit is een wereldwijd multidisciplinair adviesbureau. Ik werk hier al ruim 14 jaar. Daarvoor heb ik 2 jaar bij een lokale aannemer in de Weg- en Waterbouw gewerkt. Mijn vakgebied is de civiele techniek (weg- en waterbouw). Door mijn variërende baan en projecten heb ik regelmatig contact met o.a. lokale overheden en Rijkswaterstaat. Vanuit deze contacten blijkt vaker dat zowel op lokaal als landelijk niveau zich dezelfde problemen of issues voordoen als in Voerendaal. De elders opgedane ervaringen probeer ik zoveel als mogelijk, uiteraard indien van toepassing en van toegevoegde waarde, te vertalen naar de raadsvoorstellen en –besluiten binnen Voerendaal. Dit doe ik vanuit mijn rol als commissielid Leefomgeving voor Democraten Voerendaal.

Naast het werk is er ook privé. Samen met Cindy heb ik een zoon van 7 jaar die afgelopen zomer is begonnen met voetballen bij RKVV Voerendaal. Na de winterstop en naast de activiteiten van DV zal ik daar waar nodig en mogelijk zijn team mee gaan trainen. Net zoals bij DV zie je binnen de voetbalvereniging dat vrijwilligers onmisbaar zijn. Dit geldt uiteraard ook voor de andere mooie en levendige verenigingen in Voerendaal.

Lees verder »

Naam:
Cindy Giesen

Woonplaats:
Kunrade, gemeente Voerendaal

Burgerlijke Staat:
ongehuwd samenwonend

Bezigheden dagelijks leven:
Privé ben ik partner van Pascal, die lid van de commissie
leefomgeving is, en moeder van onze 7-jarige zoon Luc. Luc zit in
groep 3 en leert nu lezen. Eén keer per week ben ik leesmoeder
op school. Ook bij andere schoolactiviteiten help ik, indien
mogelijk, graag mee.

Van beroep ben ik jurist. Ik ben achtereenvolgens werkzaam
geweest als advocaat gespecialiseerd in personen- en familierecht,
als consulent bij de afdeling werkgelegenheid en sociale zaken van de gemeente Heerlen en
bij een notariskantoor te Beek. Momenteel zoek ik een nieuwe baan.
Voor Democraten Voerendaal ben ik commissielid van de commissie samenleving. Mijn
juridische expertise komt goed van pas bij de behandeling van nieuwe verordeningen en
beleidsregels. Echter ook de niet-juridische stukken blijken vaak interessant, omdat je als
eerste op de hoogte bent van nieuwe ontwikkelingen binnen onze gemeente.

Lees verder »

Weetje, deze week willen we het in het kort even hebben over het afscheid van wethouder Patrick Leunissen!

Weetje het was afgelopen vrijdag een afscheidsreceptie optima forma, waar heel veel mensen uit allerlei geledingen Patrick Leunissen kwamen bedanken voor datgene wat hij als wethouder voor onze gemeente heeft betekend!

Weetje de receptie zou volgens de uitnodiging om 18.30 uur beginnen, maar door een communicatiestoornis stond er in een weekblad een heel ander tijdstip. Gevolg de receptie begon om 17.00 uur en duurde tot 21.00 uur!

Weetje voorzitter Siem van Dinther van Democraten Voerendaal noemde Patrick, deskundig, energiek, ambitieus, soms eigenzinnig en nukkig, maar bovenal een hele harde werker, met een ongelofelijke dossierkennis en met een aparte humor!

Lees verder »

 

 

Vanaf vandaag komen we wekelijks met een rubriek Woensdags Weetje waarin we reageren op actuele zaken die er
spelen. Vandaag reageren we op de discussie die er onlangs is ontstaan over de verkeeromstandigheden, met name
rondom de Brede School Cortemich, maar ook in het algemeen.

Weetje, op 11 mei jl. is een nieuw GVVP(Gemeentelijk Vervoer en Verkeer Plan) voor de komende 4 jaar unaniem
door de gemeenteraad vastgesteld, met de opmerking dat het een goed onderbouwd plan was. In het voortraject
hebben alle burgers, in het kader van burgerparticipatie, kunnen reageren op de verkeerssituaties in onze gemeente
en deze op -en aanmerkingen zijn meegenomen en verwerkt in dit plan. Zowel tijdens de commissie leefomgeving,
als de raadsvergadering, zijn deze plannen uitvoerig besproken en zijn er allerlei knelpunten de revue gepasseerd en
daar is ook over gedebatteerd. Over de verkeerssituatie rondom de Brede School, is door geen enkele fractie in de
commissie leefomgeving en gemeenteraad, gesproken.

Lees verder »

 

Nieuwe uitdaging

Patrick Leunissen, wethouder van de gemeente Voerendaal en sinds 2010 ook bij de verkiezingen onze lijsttrekker, gaat per 1 januari 2018 een nieuwe uitdaging aan in een financiële functie bij drie gemeenten in Midden-Limburg. Tot die tijd blijft Patrick wethouder
bij de gemeente Voerendaal.

Lees verder »

 

Het is weliswaar zomerreces in politiek Voerendaal, maar Democraten Voerendaal blijft gewoon voor u beschikbaar en bereikbaar!

 

Onze pagina “Brieven aan College” is bijgewerkt met een 3-tal vragen die wij als Democraten Voerendaal aan ons college hebben voorgelegd. Klik hier om naar deze pagina te gaan en deze te bekijken.

 

 

Een aantal jaren geleden heeft er in  het centrum van Voerendaal en herinrichting plaatsgevonden van de openbare ruimte, o.a. uitbreiding van de parkeergelegenheid.
Het Kerkpleintje bij de Aldi is toen, mede op verzoek van de omwonenden, niet in z’n geheel als parkeerplaats ingericht.
De gemeente had plannen om van het pleintje één grote parkeerplaats te maken.

Lees verder »

 

2017-dv-nieuwjaarswens-3

 

Sinds het vaststellen van de nu lopende begroting 2016 is duidelijk geworden dat we in Voerendaal op een aantal posten geld overhouden.

Democraten Voerendaal heeft het college van B & W,  onlangs dan ook verzocht om bij het opstellen van de Programmabegroting 2017 en meerjarenraming 2018-2020 van de gemeente Voerendaal de mogelijkheden te bekijken voor lastenverlichting.

14606334_582458638624264_6981922893604975398_n
Uit bijgaand artikel van Limburgs Dagblad blijkt dat het college dit verzoek gehonoreerd heeft!

Lees verder »

 

Naar aanleiding van uitzending van het actualiteitenprogramma Zembla afgelopen week, is er nogal wat  onrust ontstaan over het gebruik van kunstgrasvelden voorzien van rubberkorrels.
Deze rubberkorrels bevatten zink, lood en benzeen en verschillende polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK’s), stoffen die bewezen kankerverwekkend zijn.
Toch stelt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) in 2006 dat van sporten op deze kunstgrasvelden geen gezondheidsrisico’s zijn te verwachten. De KNVB vind het vooralsnog niet nodig om de velden te sluiten.

foto: Stan Keulen

foto: Stan Keulen

Daarbij baseert men zich op de onderzoeksresultaten van het RIVM. Op diverse plaatsen in Nederland is echter besloten om de kunstgrasvelden niet meer te gebruiken, totdat er meer duidelijkheid is omtrent de gezondheidsrisico’s.

Democraten Voerendaal heeft toch gemeend om een-en ander onder de aandacht te brengen van het College van B & W en daar een aantal vragen over gesteld:

Lees verder »