Patrick Leunissen, 1e locoburgemeester, wethouder WMO, zorg en welzijn. Leefbaarheid, verenigingsleven en subsidiebeleid. Gemeenschaps -en sportaccommodaties. Sociale  zaken en arbeidsmarkt. Openbaar groen, landschap en milieu. Financiën.
patrick.leunissen@voerendaal.nl
Ruud Braun, raadslid, fractievoorzitter Democraten Voerendaal en tevens plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraad.
ruud.braun@voerendaal.nl
Siem van Dinther, raadslid, voorzitter Democraten Voerendaal.
siem.van.dinther@voerendaal.nl
Mike Doutzenberg, raadslid, lid werkgeverscommissie.
mike.doutzenberg@voerendaal.nl
Harry Coenen, raadslid, voorzitter Commissie Leefomgeving
harry.coenen@voerendaal.nl

Joep Heuts, lid Commissie Samenleving
Mevrouw Cindy Giesen, lid Commissie Samenleving
Wiel van Dinther, lid Commissie Samenleving
Leo Erven, lid Commissie Samenleving
Mevrouw Diana Limpens-Curvers, reserve lid Commissie Samenleving

Bart Braun, lid Commissie Leefomgeving
Pascal Sullot, lid Commissie Leefomgeving
Joost Loop, reserve lid Commissie Leefomgeving
Peter Verheesen, reservelid Commissie Leefomgeving