Naam: Charlyne Bartels

Woonplaats: Kunder

Burgerlijke Staat: Ongehuwd

Bezigheden dagelijks leven:
Vorig jaar februari heb ik de opleiding Facility Management, met als specialisatie Consumer Services Management afgerond. Tijdens mijn studie hebben jullie me vast wel eens zien rondrennen bij de Borenburg, waar ik ruim zeven jaar met veel plezier in de bediening heb gewerkt.

Sinds februari 2017 werk ik bij Rabobank Centraal Zuid-Limburg. Hier ben ik gestart als Adviseur Particulieren en heb ik inmiddels de sprong gemaakt naar Financieel Adviseur. Mijn dagelijkse werkzaamheden bestaan uit het adviseren van klanten over hypotheek- en vermogensvraagstukken.

Hobby’s:
Ondanks dat ik niet meer in de horeca werk, vind ik het heerlijk om nog eens achter de bar te staan of op een klein feestje mee te helpen in de bediening. Daarnaast vind ik het gezellig om een hapje en/of een drankje te nuttigen met vrienden en familie. Ten slotte knuffel, wandel of speel ik graag met mijn hond(je) Pukkie.

Politieke interesse:
Mijn politieke interesse was al jong gewekt. Op de middelbare school heb ik mogen deelnemen aan de Limburgse delegatie van het Model European Parliament, waar debatteren over belangrijke Europese thema’s centraal stond. Europa bleek echter iets te hoog gegrepen, waardoor ik uiteindelijk in de Voerendaalse politiek terecht ben gekomen. Ik heb ruim twee jaar deelgenomen aan het Maatschappelijk Platform Voerendaal (MPV), waar ik veel heb geleerd over de transformatie, het nieuwe gemeentelijk beleid en het sociaal domein. Sinds oktober 2016 ben ik namens Democraten Voerendaal, lid van de Commissie Samenleving.

Lees verder »

 

Weetje, deze week zijn er weer een aantal wetenswaardigheden die wij met onze burgers willen delen.
Weetje, we zijn keihard aan het werk om jullie zo spoedig mogelijk ons verkiezingsprogramma te kunnen presenteren. De verkiezingen komen immers snel dichterbij en Weetje, we zetten ons weer met een team van enthousiaste Democraten in voor een geweldig resultaat! Wij willen namelijk Doelgericht Verder!

Weetje, zoals jullie al konden lezen in een eerdere post op onze facebooksite zal Patrick Leunissen dit jaar onze lijstduwer zijn. Jullie weten ook al dat Ruud Braun onze lijsttrekker zal zijn. Weetje, daar zijn we natuurlijk erg blij mee!
Weetje, de kieslijst van Democraten Voerendaal zal weer bestaan uit vele actieve en betrokken burgers! Met deze top 6 gaan we op 21 maart weer voor de lokale stemmen!
Nr. 1. Ruud Braun
Nr. 2. Siem van Dinther
Nr. 3. Harry Coenen
Nr. 4. Mike Doutzenberg
Nr. 5. Cindy Giesen
Nr.6. Joep Heuts

Lees verder »

 

Weetje, deze week zijn er weer een aantal wetenswaardigheden, die wij met onze burgers willen delen.

Weetje dat het Kunderhoes in 2018 haar 60 jarig jubileum gaat vieren en wel op 7,8 en 9 september 2018. Ooit in 1958 gebouwd als noodkerk voor de Parochie Onze Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand Kunrade. Deze parochie houdt na bijna 60 jaar, ingaande 1 januari a.s. op te bestaan en gaat op in de R.K. Parochie Heilige Laurentius te Voerendaal. Het huidige kerkgebouw aan het O.L. Vrouweplein krijgt op korte termijn een andere bestemming(woonzorgcomplex), zodat dit mooie gebouw toch behouden blijft en er een mooie maatschappelijke invulling aan wordt gegeven!

Weetje dat het Kunderhoes mede door de inzet van wethouder Patrick Leunissen en Democraten Voerendaal, behouden is gebleven voor de gemeenschap Kunrade en dit nu, zeer zeker in het kader van de leefbaarheid voor de kern Kunrade,  nu het kerkgebouw een andere functie krijgt, van groot belang is.

Weetje, we hopen als Democraten Voerendaal, dat de inwoners van Kunrade en gebruikers van het Kunderhoes, hier ook aan denken op 21 maart 2018 bij de gemeenteraadsverkiezingen!

Lees verder »

 

Voor ons toch nog vrij onverwacht,  is 5 januari jl. op 71 jarige leeftijd,  Dhr. Leo Ernes overleden.

Leo was jarenlang lid van Democraten Voerendaal. Hij was een sympathieke, bescheiden persoonlijkheid, die veel heeft betekend voor het verenigingsleven in Ubachsberg.

Wij wensen zijn echtgenote, kinderen en kleinkinderen veel sterkte met dit gevoelige verlies!

 

Naam: Leon Handels

Woonplaats: Bongerd 7, 6367 CL Voerendaal

Burgerlijke Staat: gehuwd

Bezigheden dagelijks leven: medewerker Bureau Jeugdzorg Limburg en momenteel gedetacheerd bij team Jeugdhulp van de gemeente Kerkrade

Hobby’s: Voetbal, Tennis, lezen en lid van CV de Vlaamingo’s

Politieke interesse: Ik volg reeds vanaf jonge leeftijd de politiek, zowel landelijk als lokaal in de gemeenten

Waarom Democraten Voerendaal: deze partij staat voor betrokkenheid, zorg op maat en weten wat er leeft in de buurt.
Sluit je aan bij onze partij !

Mooiste stukje Voerendaal:
De gemeente Voerendaal is een geweldig groen stukje (31,42 km²) in Zuid-Limburg.
Voor mij persoonlijk is het natuurreservaat Kunderberg het mooiste stukje. Een gebied waar ik regelmatig wandel.

Lees verder »

 

Naam:
Pascal Sullot

Woonplaats:
Voerendaal (Kunrade – Kunder)

Burgerlijke Staat:
Samenwonend met Cindy Giesen (ook lid van DV), vader van Luc

Bezigheden dagelijks leven:
In het dagelijks leven ben ik werkzaam als projectleider/adviseur bij Royal HaskoningDHV. Dit is een wereldwijd multidisciplinair adviesbureau. Ik werk hier al ruim 14 jaar. Daarvoor heb ik 2 jaar bij een lokale aannemer in de Weg- en Waterbouw gewerkt. Mijn vakgebied is de civiele techniek (weg- en waterbouw). Door mijn variërende baan en projecten heb ik regelmatig contact met o.a. lokale overheden en Rijkswaterstaat. Vanuit deze contacten blijkt vaker dat zowel op lokaal als landelijk niveau zich dezelfde problemen of issues voordoen als in Voerendaal. De elders opgedane ervaringen probeer ik zoveel als mogelijk, uiteraard indien van toepassing en van toegevoegde waarde, te vertalen naar de raadsvoorstellen en –besluiten binnen Voerendaal. Dit doe ik vanuit mijn rol als commissielid Leefomgeving voor Democraten Voerendaal.

Naast het werk is er ook privé. Samen met Cindy heb ik een zoon van 7 jaar die afgelopen zomer is begonnen met voetballen bij RKVV Voerendaal. Na de winterstop en naast de activiteiten van DV zal ik daar waar nodig en mogelijk zijn team mee gaan trainen. Net zoals bij DV zie je binnen de voetbalvereniging dat vrijwilligers onmisbaar zijn. Dit geldt uiteraard ook voor de andere mooie en levendige verenigingen in Voerendaal.

Lees verder »

 

Naam:
Cindy Giesen

Woonplaats:
Kunrade, gemeente Voerendaal

Burgerlijke Staat:
ongehuwd samenwonend

Bezigheden dagelijks leven:
Privé ben ik partner van Pascal, die lid van de commissie
leefomgeving is, en moeder van onze 7-jarige zoon Luc. Luc zit in
groep 3 en leert nu lezen. Eén keer per week ben ik leesmoeder
op school. Ook bij andere schoolactiviteiten help ik, indien
mogelijk, graag mee.

Van beroep ben ik jurist. Ik ben achtereenvolgens werkzaam
geweest als advocaat gespecialiseerd in personen- en familierecht,
als consulent bij de afdeling werkgelegenheid en sociale zaken van de gemeente Heerlen en
bij een notariskantoor te Beek. Momenteel zoek ik een nieuwe baan.
Voor Democraten Voerendaal ben ik commissielid van de commissie samenleving. Mijn
juridische expertise komt goed van pas bij de behandeling van nieuwe verordeningen en
beleidsregels. Echter ook de niet-juridische stukken blijken vaak interessant, omdat je als
eerste op de hoogte bent van nieuwe ontwikkelingen binnen onze gemeente.

Lees verder »

 

Weetje, deze week willen we het in het kort even hebben over het afscheid van wethouder Patrick Leunissen!

Weetje het was afgelopen vrijdag een afscheidsreceptie optima forma, waar heel veel mensen uit allerlei geledingen Patrick Leunissen kwamen bedanken voor datgene wat hij als wethouder voor onze gemeente heeft betekend!

Weetje de receptie zou volgens de uitnodiging om 18.30 uur beginnen, maar door een communicatiestoornis stond er in een weekblad een heel ander tijdstip. Gevolg de receptie begon om 17.00 uur en duurde tot 21.00 uur!

Weetje voorzitter Siem van Dinther van Democraten Voerendaal noemde Patrick, deskundig, energiek, ambitieus, soms eigenzinnig en nukkig, maar bovenal een hele harde werker, met een ongelofelijke dossierkennis en met een aparte humor!

Lees verder »

 

 

Vanaf vandaag komen we wekelijks met een rubriek Woensdags Weetje waarin we reageren op actuele zaken die er
spelen. Vandaag reageren we op de discussie die er onlangs is ontstaan over de verkeeromstandigheden, met name
rondom de Brede School Cortemich, maar ook in het algemeen.

Weetje, op 11 mei jl. is een nieuw GVVP(Gemeentelijk Vervoer en Verkeer Plan) voor de komende 4 jaar unaniem
door de gemeenteraad vastgesteld, met de opmerking dat het een goed onderbouwd plan was. In het voortraject
hebben alle burgers, in het kader van burgerparticipatie, kunnen reageren op de verkeerssituaties in onze gemeente
en deze op -en aanmerkingen zijn meegenomen en verwerkt in dit plan. Zowel tijdens de commissie leefomgeving,
als de raadsvergadering, zijn deze plannen uitvoerig besproken en zijn er allerlei knelpunten de revue gepasseerd en
daar is ook over gedebatteerd. Over de verkeerssituatie rondom de Brede School, is door geen enkele fractie in de
commissie leefomgeving en gemeenteraad, gesproken.

Lees verder »

 

Nieuwe uitdaging

Patrick Leunissen, wethouder van de gemeente Voerendaal en sinds 2010 ook bij de verkiezingen onze lijsttrekker, gaat per 1 januari 2018 een nieuwe uitdaging aan in een financiële functie bij drie gemeenten in Midden-Limburg. Tot die tijd blijft Patrick wethouder
bij de gemeente Voerendaal.

Lees verder »

 

Het is weliswaar zomerreces in politiek Voerendaal, maar Democraten Voerendaal blijft gewoon voor u beschikbaar en bereikbaar!

 

Onze pagina “Brieven aan College” is bijgewerkt met een 3-tal vragen die wij als Democraten Voerendaal aan ons college hebben voorgelegd. Klik hier om naar deze pagina te gaan en deze te bekijken.

 

 

Een aantal jaren geleden heeft er in  het centrum van Voerendaal en herinrichting plaatsgevonden van de openbare ruimte, o.a. uitbreiding van de parkeergelegenheid.
Het Kerkpleintje bij de Aldi is toen, mede op verzoek van de omwonenden, niet in z’n geheel als parkeerplaats ingericht.
De gemeente had plannen om van het pleintje één grote parkeerplaats te maken.

Lees verder »